Wrześniowa nowelizacja

MEDICUS 10/2013

Lista leków refundowanych

Wrześniowa nowelizacja

23 nowe produkty, w tym leki dla chorych na nowotwory są na liście leków refundowanych, która obowiązuje od 1 września 2013 r. Pacjenci zapłacą mniej za 324 produkty, a w przypadku 298 dopłaty wzrosną. Średnie wahania cen są stosunkowo nieduże.

Wśród 23 nowych produktów, znalazł się lek zawierający kwas zolendronowy, stosowany w zapobieganiu powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym, hormonoopornym, rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zmiana ta ma na celu objęcie refundacją substancji czynnej, która dotychczas była finansowana na podstawie składanych przez świadczeniodawców wniosków w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Ma to zwiększyć dostępność do leczenia.

Refundowane będą także leki zawierające gemcytabinę we wskazaniu: nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii. Gemcytabina jest stosowana w różnych połączeniach terapeutycznych w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków zarówno ziarniczych, jak i nieziarniczych.

Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. Zmieniony zostanie opis programu lekowego – „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”. Refundacją zostaną objęte również kolejne leki zawierające substancje czynne: idarubicynę oraz temozalamid.

Dla leku insulinum glargine rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Chodzi o cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH oraz cukrzycę typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, jak również o cukrzycę znanej etiologii. Informacja ta jest niezwykle ważna dla wielu tysięcy chorych na cukrzycę. Prof. Grzegorz Dzida – konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii, tak skomentował tę informację: „Środowisko diabetologiczne z radością przyjęło pojawienie się w projekcie list refundacyjnych, które mają obowiązywać od 1.09.2013 preparatu analogu długo działającego insuliny z refundacją 30% także dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Długo i uparcie walczyliśmy o refundację analogów długo działających insulin. Ministerstwo Zdrowia było jednak niewzruszone, wysuwając czasem zaskakujące argumenty, które irytowały zarówno pacjentów z cukrzycą, jak i lekarzy diabetologów. Przypomnę, że te preparaty (Lantus i Levemir) uzyskały w ubiegłym roku status refundacyjny 30%, ale tylko dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Był to pewien postęp, jednak ze względów medycznych i społecznych było to o wiele za mało. Przypomnę, że preparaty analogów długo działających insuliny podawane 1 raz (ewentualnie 2 razy) dziennie pomagają ustabilizować stężenie glukozy we krwi w ciągu całej doby, zmniejszając jednocześnie ryzyko wystąpienia groźnych dla życia niedocukrzeń, szczególnie tych najniebezpieczniejszych, zdarzających się w nocy, podczas snu. Wreszcie te główne zalety analogów długo działających, którymi są bezpieczeństwo i wygoda, a co za tym idzie poprawa komfortu
życia i lepsze funkcjonowanie społeczne i zawodowe pacjentów z cukrzycą, zostały uznane przez decydentów w ochronie zdrowia. Warto wspomnieć o wskazaniach refundacyjnych dla analogu długo działającego glarginy. W cukrzycy typu 2 będzie ona refundowana u osób, które leczone klasyczną insuliną ludzką NPH przez minimum 6 miesięcy, nie uzyskały dostatecznego wyrównania stężenia glukozy (odsetek hemoglobiny glikowanej przekracza 8%) lub w trakcie półrocznego leczenia insuliną ludzką NPH doświadczały niedocukrzeń ciężkich i występujących w godzinach nocnych. Fakt ich występowania musi być dobrze udokumentowany w historii choroby pacjenta.

Warto podkreślić jeszcze jedno wskazanie do refundacji, a mianowicie cukrzyca o znanej etiologii. W polskich warunkach najważniejszymi są tzw. cukrzyca sterydowa oraz cukrzyca w przebiegu chorób trzustki. W przypadku cukrzycy wywołanej chorobami trzustki stężenia glukozy są bardzo chwiejne, w związku z tym preparaty analogów długo działających znacznie poprawiają stan wyrównania metabolicznego tych pacjentów.

Z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ otrzymałem ważne wyjaśnienie, że pacjent może otrzymać receptę z 30% odpłatnością, jeżeli przed wdrożeniem leczenia analogiem insuliny długo działającej, chory spełniał kryteria zawarte w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia z 26.08.2013 r. w sprawie wykazu leków refundowanych i fakt ten został udokumentowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Jerzy Jakubowicz