Pomnik Marii i Piotra Curie

MEDICUS 10/2013

Pomnik Marii i Piotra Curie

W 1964 r. oddano do użytku nowy Szpital Kliniczny Nr 4, przy ul. dr. Kazimierza Jaczewskiego. Jednym z elementów uroczystości było odsłonięcie pomnika noblistów, Marii i Piotra Curie, usytuowanego na otwartym skwerze, po północnej stronie szpitala. Inicjatorem powstania pomnika był ówczesny rektor Akademii Medycznej w Lublinie, prof. Mieczysław Stelmasiak, który umieszczenie rzeźby na szpitalnym placu traktował jako kontynuację idei uniwersyteckiej w lubelskim środowisku medycznym.

Rzeźba wyszła spod dłuta znanej i cienionej rzeźbiarki – Aliny Ślesińskiej (1922-1994), postaci niezwykle barwnej, która pozostawiła po sobie wiele prac, głównie poza granicami naszego kraju.

Przez minione lata rzeźba coraz bardziej ginęła wśród nowych budynków rozrastającego się szpitala, a działania upływającego czasu doprowadziły do jej prawie całkowitego zniszczenia. Przez kilka kolejnych lat, dyrektor Marian Przylepa podejmował próby uratowania pomnika. Zakończyły się one sukcesem dzięki pomocy sponsorów, co pozwoliło doprowadzić rzeźbę do dawnej świetności i pokazać ją w czasie uroczystości związanych z 45-leciem powstania Szpitala. Sponsorami były: Karpacka Spółka Gazownicza z siedzibą w Tarnowie oraz Mostostal SA Warszawa. Trudne zadanie rekonstrukcji pomnika udanie wykonał Leszek Rymczuk z Wydziału Artystycznego UMCS. Dzięki tym staraniom, zrekonstruowany pomnik słynnych noblistów, będzie zawsze kojarzony z uniwersyteckim charakterem Szpitala.

Jerzy Jakubowicz