Z medycznym bedekerem po Polsce

MEDICUS 10/2013

Z medycznym bedekerem po Polsce

Kontynuując temat jakości w medycynie, jakości w NFZ i jakości w rozliczeniach, nasz zespół przygotował dla Państwa interaktywną mapę statystyk NFZ. Mapa zawiera dane o wszystkich grupach JGP zaraportowanych przez szpitale i rozliczonych przez NFZ w 2012 roku. Dla każdej grupy JGP dla każdego województwa prezentujemy:

          liczbę przypadków,

          liczbę przypadków na 100 tys. mieszkańców,

          średni czas pobytu,

          liczbę zgonów,

          śmiertelność,

          średnią zapłatę z NFZ,

          liczbę skierowań do innego szpitala,

          liczbę wypisów na żądanie,

          itp.

Mapa znajduje się pod adresem www.sga.waw.pl/web/mapNFZ/ i wygląda, jak pokazano na rys. 1.

Wszystkie dane prezentowane na mapie pochodzą z oficjalnych danych NFZ opublikowanych za rok 2012.

Jak posługiwać się mapą? U góry ekranu pod napisem „Mapa Statystyk NFZ 2012” jest pole wyboru grupy JGP. Można wybrać dowolną z blisko 500 grup JGP. Po lewej stronie, w menu „Fakty”, można wskazać, który fakt z wybranej grupy JGP ma być prezentowany na mapie.

Na rys. 1 wybrano grupę H01 – Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka…”, a do prezentacji na mapie wskazano fakt: „Liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców”. Z prezentacji wynika, że w lubelskim tego
typu postępowań wykonuje się ponad 30 razy mniej niż w mazowieckim i 18 raz mniej niż w podkarpackim. Ciekawe dlaczego?

Po lewej stronie poniżej prezentowane są szczegółowe dane dotyczące grupy JGP dla wskazanego myszą województwa, a po prawej stronie w tabeli pokazano uszeregowane od największej do najmniejszej wartości dla wszystkich województw i sumy bądź średnie dla Polski.

Kolory poszczególnych województw zależne są od prezentowanych wartości i zmieniają się zgodnie z odchyleniami od średniej. Jeśli tło jest paskowane (ciemne lub jasne paski) oznacza to, że wartość jest większa lub mniejsza od średniej o więcej niż dwa odchylenia standardowe. Całość jest bardzo łatwa do zrozumienia i nauka obsługi zajmuje nie więcej niż 15 sekund.

Ciekawe są obserwacje poszczególnych grup JGP. Każdy znajdzie dane
dotyczące swojej specjalności. Zachęcam do poważnej refleksji nad danymi i dogłębnej odpowiedzi na trudne, nasuwające się pytania. Proszę pamiętać, że to dane uśrednione z całych województw, więc trudno tu mówić, że jakiś szpital, że jakiś doktor, że źle koduje itp.

Z drugiej strony zadziwia postępowanie NFZ, które znając te dane (również z wcześniejszych lat) nie reaguje. Proszę spojrzeć np. na grupę T09 – w całej Polsce było 16 przypadków, a podobno dla stworzenia odrębnej grupy trzeba ich kilkaset. Ta grupa nie wystąpiła w blisko połowie województw.

A grupa M17 – Indukcja poronienia – wystąpiła ponad 80 razy częściej w świętokrzyskim niż w lubelskim (po przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). Weźmy grupę A11 – Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe – śmiertelność w świętokrzyskim jest blisko 20 razy!!! wyższa niż w mazowieckim.

Tak można w nieskończoność. Np. dlaczego pobyty dla M14 – Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego – w centralnej i północnowschodniej Polsce trwają o połowę krócej niż w zachodniej Polsce, a dla A22 średni pobyt w opolskim trwa 2 dni, podczas gdy w sąsiadującym śląskim 12 dni, a NFZ płaci te same pieniądze.

Proszę Państwa, bez względu na ułomność systemu JGP i zasad rozliczeń z NFZ prezentowane dane pokazują, że postępowanie medyczne jest różne w różnych województwach. Wynika to pewnie z różnic w kodowaniu, w kwalifikacji do leczenia, różnic w postępowaniu medycznym i pewnie jeszcze z kilku innych nieznanych powodów. To nie zwalnia nas (w szczególności konsultantów regionalnych i krajowych) od analizy i poszukiwania sposobów poprawy dla dobra pacjentów i nas samych.

Życzę uważnej podróży po mapie.

Marek.Wesolowski@sga.waw.pl