Teraz każdy może sprawdzić

MEDICUS 10/2013

Zintegrowany Informator Pacjenta

Teraz każdy może sprawdzić

W lipcu br. NFZ uruchomił internetowy serwis ZIP czyli Zintegrowany Informator Pacjenta. Na Lubelszczyźnie tylko do końca sierpnia 2013 roku w oddziale funduszu zarejestrowano już ponad 21 tys. wniosków w systemie ZIP, a swój login i hasło uprawniające do pracy w tym systemie odebrało w tym czasie 15 i pół tysiąca mieszkańców regionu.

System pozwala prześledzić historię leczenia każdemu Kowalskiemu, który się w nim zarejestruje. Do wglądu „dostaje się” 5 ostatnich lat (od 2008 r.). Ale to nie jedyna możliwość systemu.

Dzięki ZIP-owi każdy sam może sprawdzać, z jakich świadczeń korzystał (np. w czasie pobytu w szpitalu), ile za to zapłacił fundusz zdrowia lecznicy, a ile wydał na refundację przepisanych leków. Także do jakiej poradni lekarza rodzinnego jest zapisany ubezpieczony, jakie są koszty udzielonych tam świadczeń czy zrealizowanych recept. Można też sprawdzić na jakim etapie jest realizacja np. wniosków o refundację sprzętu ortopedycznego czy leczenie w sanatorium, a nawet jak długie są kolejki oczekujących na przyjęcie do specjalisty.

Żeby uzyskać dostęp do ZIP, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić przez internet na stronie zip.nfz.gov.pl, ale by wyrobić sobie login i hasło trzeba już osobiście udać się do oddziału bądź delegatury NFZ . To konieczne ze względu na ochronę danych osobowych.

– Aby ułatwić mieszkańcom Lubelszczyzny całą procedurę, organizujemy wyjazdowe stanowiska ZIP. W czasie dwóch pierwszych miesiącach gościliśmy w 47 miejscach całego województwa lubelskiego (w siedzibach lokalnych samorządów, w zakładach pracy, instytucjach, a także na festynach czy dożynkach) – wyjaśnia rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek. – Wszędzie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem, ludzie chętnie zapisywali się do systemu. Takie mobilne stanowiska będziemy jeszcze organizować, chcemy być bliżej pacjenta i dać wszystkim ubezpieczonym możliwość otrzymania loginu i hasła do Informatora w miejscu pracy, przy okazji załatwiania spraw w urzędzie, galeriach, podczas odbywania wizyt w przychodni, szpitalu czy podczas imprez plenerowych, bez konieczności przyjeżdżania do naszej siedziby – dodaje.

Aby system objął wszystkich, potrzeba jednak czasu, na Lubelszczyźnie ma prawo z niego korzystać ponad 1 584 081 dorosłych osób ubezpieczonych (wg stanu na 25.08 br.)

Czy są już efekty działania systemu?

– W tym pierwszym okresie działania ZIP do lubelskiego funduszu wpłynęło 7 skarg od osób, które zweryfikowały swoją historię choroby – informuje Bartoszek. – Skargi dotyczyły zastrzeżeń do wykazanych w Informatorze niezrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. niezrealizowane recepty na leki, zdjęcie rtg zęba, porada i badanie usg, porada specjalistyczna. Oddział rozpatrzył 3 skargi (w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego okazało się, że trzech świadczeniodawców w raportach do Funduszu wykazało nieprawidłowy nr PESEL pacjenta. Apteki i przychodnia specjalistyczna mają dokonać stosownej korekty świadczenia). Dwie skargi zostały przekazane do rozpatrzenia zgodnie z właściwością terytorialną do Mazowieckiego OW NFZ, kolejne dwie są w toku rozpatrywania.

aa