Piękny jubileusz

MEDICUS 9/2013

Piękny jubileusz

 

13 czerwca, z inicjatywy lekarzy przychodni w Tarnogrodzie, odbyło się spotkanie z nestorem lekarzy powiatu biłgorajskiego doktorem Antonim Gierczakiem. Okazją do spotkania była 60. rocznica Jego pracy w zawodzie lekarza.

W spotkaniu udział wzięli lekarze i pielęgniarki pracujący w przychodni, ksiądz prałat Edward Ludwicki, przedstawiciele jednostek organizacyjnych byłego szpitala w Tarnogrodzie, pracownicy apteki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej – Ewa Dudko oraz Dariusz Dębicki.

Dr Antoni Gierczak był wieloletnim ordynatorem oddziałów wewnętrznych szpitali w Biłgoraju i Tarnogrodzie, kierownikiem pogotowia ratunkowego, dyrektorem szpitala w Tarnogrodzie. Wielu lekarzy pod jego kierunkiem uzyskało specjalizacje, korzystając nie tylko z Jego wiedzy i doświadczenia, ale ucząc się od Niego poświęcenia i wytrwałości, tak ważnych w zawodzie lekarza.

Dr Gierczak był lekarzem trzech pokoleń pacjentów.

Roman Cichocki