Nowelizacja listy leków refundowanych

MEDICUS 9/2013

Nowelizacja listy leków refundowanych

 

Pacjenci z zakrzepicą żył głębokich i zatorowością płucną, oraz po dużych zabiegach ortopedycznych (np. po wszczepieniu endoprotezy), a także w profilaktyce nawrotowej zakrzepicy żył głębokich będą mogli stosować tabletki zamiast zastrzyków, co będzie dla nich wielkim udogodnieniem. Dodanie do wykazu leków zawierających rywaroksabam zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych doustnych leków przeciwzakrzepowych.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, refundacją został objęty lek zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w hematoonkologii. Dzięki niemu pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową oraz chłoniakiem nieziarniczym będą mieli lepszy dostęp do leczenia.

Chorzy na stwardnienie rozsiane, u których nie działa terapia pierwszego rzutu, będą mieli refundowany nowy lek o nazwie natalizumab.

Refundacją w nowym wskazaniu objęty został lek zawierający substancję czynną adalimumab, w leczeniu ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej.

Zmiany w opisie programów lekowych, dwóch rzadkich i różnych chorób genetycznych: choroby Pompego (zanik mięśni, trudności w oddychaniu) w ramach którego refundowana jest substancja czynna alglukozydaza alfa oraz choroby Gauchera w przypadku której finansowana jest substancja czynna imigluceraza ułatwia poszerzenie grupy chorych objętej leczeniem w ramach programu.

Zmiany cen leków: wzrosty i obniżki są niewielkie i zwykle nie przekraczają 1 zł.

Jerzy Jakubowicz