Rajd emerytów

MEDICUS 7-8/2013

Rajd emerytów

6 czerwca 2013 r. blisko 20 lekarzy emerytów z Podlasia wzięło udział w autokarowym rajdzie po Ziemi Łukowskiej. Uczestników rajdu w gmachu starostwa w Łukowie powitał starosta Janusz Kozioł. Przy kawowym poczęstunku przedstawił walory powiatu łukowskiego oraz obdarował wszystkich okolicznościowymi upominkami. Stąd udano się do WTZ (Warsztaty Terapii Zawodowej), gdzie podziwiano pracownie i piękne prace wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy rajdu, w czasie całodziennej wycieczki, odwiedzili miejscowe muzeum regionalne, pod pomnikiem ppłk. Wacława Rejmaka „Ostoi”, bohatera walk partyzanckich na terenie łukowskiego Obwodu AK w latach 1940-1944, wysłuchali opowieści o jego czynach. Odwiedzili także nadleśnictwo Łuków. Pod pomnikiem ks. St. Brzóski także wysłuchali okolicznościowej prelekcji i zapalili znicz. Z przewodnikiem służby leśnej podziwiano piękno rezerwatu „Jata” oraz miejsca historyczne: zgrupowania powstańczego w czasie powstania styczniowego i partyzanckiego z okresu II wojny światowej.

Po południu było zwiedzanie huty szkła w Hucie Dąbkowej i muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Po całodziennej wędrówce w Zajeździe „Skrzetuski” w Wojcieszkowie spożyto pożegnalną kolację.

Tę pełną wrażeń wycieczkę zorganizowała delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej

Z. Pasik