Nowa lista refundacyjna

MEDICUS 7-8/2013

Nowa lista refundacyjna

Nowa lista refundacyjna powinna zainteresować pacjentów chorych na epilepsję, wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz diabetyków. Do listy leków refundowanych dopisano ogółem 70 leków, przy czym tylko jedna substancja czynna dotychczas była nierefundowana. Retygabina jest innowacyjną substancją aktywną, stosowaną w leczeniu epilepsji. Wprowadzenie jej na rynek daje możliwość leczenia pacjentów z lekooporną padaczką i zdecydowanie poprawi jakość życia pacjentów, u których stosowane obecnie leki niewystarczająco kontrolują chorobę. Pozostałe 69 produktów, dodanych do refundacji aptecznej, to leki generyczne. Ministerstwo zdrowia podkreśla, że leki te stanowią uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych preparatów przeciwpadaczkowych. W przypadku padaczki dla 6 leków rozszerzono również wskazania objęte refundacją (substancja czynna lewetiracetam).

Dla 102 produktów leczniczych zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę rozszerzono wskazania pozarejestracyjne w diabetologii, przywracając stan sprzed wejścia ustawy w życie.

W przypadku programów lekowych i chemioterapii, refundacją został objęty nowy lek zawierający aprepitant, mający zastosowanie w terapii wspomagającej u dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów, związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny.

Refundacją zostały objęte nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir oraz telaprewir, w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C”. Refundowane będą także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę oraz rybawirynę.

Rozszerzone zostały wskazania dla leku zawierającego etanercept o możliwości zastosowania w programach: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)” oraz „Leczenie inhibitorami TNF alfa pacjentów z ciężką aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”.

Z listy usunięto 16 leków na wniosek skrócenia terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej, ale ministerstwo zdrowia zapewnia, że każdy z tych produktów posiada refundowane odpowiedniki.

Dla 40 leków dopłaty pacjenta wzrosną powyżej 10 zł, a dla 18 leków zmniejszą się (powyżej 10 zł). Te zmiany cen dotyczą w większości leków z grupy przeciwpadaczkowych.

Jerzy Jakubowicz