Kolejny etap wyborów

MEDICUS 5-6/2013

Kolejny etap wyborów

Zostały zamknięte listy kandydatów na delegatów na zjazd VII kadencji. Gdy otrzymacie ten numer „Medicusa”, będzie dobiegać końca głosowanie korespondencyjne. 13 maja to ostateczny termin dostarczenia głosu do OKW. Decyduje data wpływu, czyli jeśli nie wysłałeś pocztą żółtej koperty, to możesz ją przynieść do sekretariatu LIL do godz. 16 w dniu 13 maja 2013 r. Ale jeżeli nie zdążyłeś, zapomniałeś, zgubiłeś kartę do głosowania, masz jeszcze szansę wziąć udział w głosowaniu osobistym w rejonie wyborczym. Termin i miejsce ustawienia urny w Twoim rejonie wyborczym otrzymałeś pocztą razem z instrukcją głosowania. Informację tę można też znaleźć na stronie internetowej LIL w zakładce:

WYBORY – VII KADENCJA.

 

JEŻELI W TWOIM REJONIE WYBORCZYM SĄ OSOBY, KTÓRE CHCĄ DZIAŁAĆ W SAMORZĄDZIE, POMÓŻ IM, WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU.

 

Przypomnę jeszcze, że wyślemy do Was korespondencję, w której będą 3 koperty. Duża zewnętrzna, mniejsza żółta, zaadresowana do odesłania z najmniejszą kopertą i kartą do głosowania. Przeczytaj instrukcję głosowania, postaw pieczątkę i podpisz się na odwrocie żółtej koperty.

 

PAMIĘTAJ, TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY!

 

przewodnicząca OKW
Maria Dura