Wielkanoc

MEDICUS 3/2013

Wielkanoc

Po raz kolejny będziemy przeżywać radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa daje moc do przeżywania w pełni tego, co przynosi nam życie: naszej pracy wśród chorych, modlitwy, apostolatu, trosk codziennych, choroby, konfliktów, niepewności o jutro, samotności, starości. We wszystkim tym, przez życie, które Chrystus dla nas wygrał, możemy być zwycięzcami. Gdy śpiewamy: „Chrystus zmartwychwstał”, wierzymy, że teraz Chrystus może dla nas wszystko. Ale ta wielkanocna radość pokryje się rdzą, jeśli nie poddamy jej natychmiast doświadczeniu. Trzeba doświadczyć Wielkanocy, doświadczyć nowego życia.

„Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia.” Czy wierzymy w to? A zatem, niech nasze twarze i słowa staną się pełne światła, spróbujmy tego. Nie pozostawajmy już ani minuty dłużej w półprawdach, w małych niewiernościach, w nieświadomości, w kłamstwie.

„On przywrócił nam życie.” A zatem, gdy tylko pojawiają się w naszym życiu trudności, spróbujmy przeżyć je jako chrześcijanie, którzy wiedzą, że dzięki Chrystusowi we wszystkim można żyć pełnią życia, a więc można żyć pełnią również w tych trudnościach i poprzez nie.

W wydarzeniu wielkanocnym ukryte jest zmartwychwstanie, przemienienie i uwielbienie człowieka oraz całego wszechświata. Oto Jezus otwiera przed każdym drogę do Boga, do życia w pełni. Zmartwychwstanie nie jest faktem, który jedynie kiedyś miał miejsce, lecz „czymś, co nie przestaje się zdarzać, jak nadchodząca wciąż wiosna. To niezniszczalna nadzieja, utrzymująca przy życiu chrześcijan poprzez wszystkie arlekinady historii” – pisał Malcolm Meggeridge.

Człowiek, nawet wtedy, gdy stanie się garścią prochu, wstanie – na Wieczność, na Szczęście – jak Chrystus.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu wszelkiej radości, nadziei i łask płynących od Chrystusa – Zwycięzcy Śmierci.

ks. Wojciech Iwanicki
duszpasterz Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej