Wyleczeni ? dają nadzieję innym

MEDICUS 3/2013

Spotkanie byłych pacjentów

Wyleczeni – dają nadzieję innym

Kilkaset osób – byłych pacjentów lubelskiej Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM, ich rodzice, a także pracownicy kliniki – uczestniczyło w II Lubelskim Spotkaniu Dzieci Wyleczonych z Chorób Nowotworowych. Spotkanie odbyło się 9 lutego br. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego. Zorganizowało je Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

Niezwykle liczny zjazd byłych pacjentów stał się również okazją do uczczenia jubileuszu XX-lecia działalności kliniki, która w grudniu 1992 roku wprowadziła się do budowanego wtedy jeszcze budynku przy ul. Chodźki.

– Dzisiaj trudno uwierzyć, w jak innych warunkach pracowaliśmy przed tą przeprowadzką. Dysponowaliśmy zaledwie 15 łóżkami stłoczonymi tak bardzo, że musieliśmy ustalać, w jakie dni do swoich dzieci mogą przychodzić rodzice; jedni odwiedzali dzieci w dni parzyste, inni w nieparzyste – wspominał kierownik kliniki prof. Jerzy Kowalczyk.

Dzisiaj klinika należy do najnowocześniejszych ośrodków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi nie tylko w Polsce. Obecnie dysponuje 36 łóżkami i prowadzi leczenie dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami.

Zorganizowane po raz drugi spotkanie wyleczonych – często nawet już 20 lat temu – pacjentów kliniki to wspaniała okazja, aby uczcić wysiłek nie tylko samych chorych, ale także ich najbliższych i całego personelu medycznego w walce o zdrowie – podkreślali zaproszeni na uroczystość przedstawiciele m.in. władz województwa, uniwersytetu medycznego, a także Dziecięcego Szpitala Klinicznego, w strukturze którego działa klinika.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Lublinie siedem lat temu. Wzięło w nim wtedy udział około 300 dzieci wyleczonych z nowotworów. – Chcieliśmy w ten sposób naładować się wzajemnie energią, dać sobie siłę do codziennej walki z chorobą, pokazać lekarzom i innym chorym, że warto się starać, że można wygrywać tę walkę i wrócić do normalnego życia – mówili przybyli na spotkanie byli pacjenci.

Prof. Kowalczyk podkreślił, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił tak duży postęp w medycynie, że obecnie wiele nowotworów można wyleczyć u ponad 80-90% dzieci.

Lubelska klinika specjalizuje się w leczeniu białaczek, chłoniaków złośliwych, choroby Hodgkina, wszystkich nowotworów litych (mózgu, kości, tkanek miękkich, zarodkowych), różnych postaci niedokrwistości, skaz krwotocznych (małopłytkowość i hemofilie). Leczona jest tu też najpoważniejsza postać niewydolności szpiku – anemia plastyczna.

Ośrodek posiada warunki do pełnej diagnostyki tych chorób: cytomorfologicznej, cytochemicznej, immunologicznej (w tym badania na cytometrze przepływowym), cytogenetycznej (w tym metodą FISH) oraz genetyki molekularnej.

Leczenie nowotworów prowadzone jest z zastosowaniem najnowocześniejszych metod: chemioterapii, chemioterapii wysokodawkowanej z pełnym leczeniem wspomagającym, radioterapii, leczenia operacyjnego. Wyniki leczenia chorób nowotworowych u dzieci są porównywalne do uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie.

Ośrodek koordynuje w całym kraju programy leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (program ALL-IC), histiocytozy oraz wspomagania psychologicznego. Prowadzi wszystkie rodzaje przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych: allogeniczne od dawcy spokrewnionego i niespokrewnionego, autologiczne, haploidentyczne oraz ze zredukowanym kondycjonowaniem.

Anna Augustowska