Listopadowa lista refundacyjna

MEDICUS 12/2012

Listopadowa lista refundacyjna

 1 listopada 2012 r. wszedł w życie nowy wykaz leków refundowanych. Do wykazu zostały dodane 53 nowe produkty, w tym lek zawierający substancję czynną degareliks, stosowany w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka gruczołu krokowego, leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej, finansowane dotychczas tylko w ramach lecznictwa zamkniętego w zakresie chemioterapii, zawierające substancje czynne: bisulfat, chlorambucil, melphalan oraz tioguanina, opatrunki dla pacjentów cierpiących na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (epidermolysis bullosa). Refundowane będą również dwie diety eliminacyjne, stosowane w ciężkich postaciach alergii pokarmowych u dzieci. Pozostałe leki i wyroby medyczne wykazu refundacyjnego są odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Usunięto z wykazu 11 produktów w wyniku złożenia przez firmy wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Dodano pozarejestracyjne wskazania dla 79 produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, transplantologii oraz reumatologii i dermatologii. Dla 3 leków rozszerzono wskazania, tj. wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna letrozol – 3 produkty), jako pierwsze odpowiedniki jedynego dotychczas refundowanego leku w tym wskazaniu.

W grupie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii objęto refundacją 2 nowe produkty lecznicze zawierające bicalutamid oraz folinian wapnia (w postaci doustnej) w chemioterapii. Objęto również refundacją nowy lek zawierający omalizumab, który będzie refundowany w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej.

Zmianie uległ program leczenia stwardnienia rozsianego (SM) poprzez rozszerzenie możliwości zastosowania octanu glatiemranu w pierwszej linii leczenia jako wybór do dotychczas podawanych w tej linii interferonów oraz poprzez umożliwienie stosowania tego leku w populacji pacjentów od 12. do 18. roku życia.

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków musi być aktualizowana co dwa miesiące, a leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże. Okazuje się jednak, że pomysł aktualizowania co dwa miesiące list leków refundowanych jest bardzo niekorzystny dla aptek, a także dla pacjentów. Podawane w nowych wykazach podwyżki i obniżki leków zmuszają aptekarzy do nowego metkowania każdego opakowania leków, a w przypadku obniżki ceny zmuszają aptekarza do pokrycia różnicy z własnej kieszeni. To wszystko powoduje, że asortyment leków w aptece zmniejsza się, co zmusza pacjentów do uciążliwych wędrówek w poszukiwaniu zapisanego leku. Stąd zgłaszany jest postulat, aby nowe listy były publikowane co 4 miesiące.

Jerzy Jakubowicz