W kręgu seniorów

MEDICUS 11/2012

W kręgu seniorów

Komisja ds. Emerytów i Rencistów LIL uprzejmie przypomina, że otwarte spotkania seniorów odbywają się, tak jak dotychczas, w ostatni czwartek każdego miesiąca – serdecznie zapraszamy.

W ostatnich miesiącach zebrani mogli wysłuchać wielu interesujących prelekcji m.in.: Zwyczaje i zabobony w lecznictwie (kol. Grażyna Jarząb), Maria Skłodowska-Curie (kol. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska), Wspomnienia o prof. Feliksie Skubiszewskim (kol. Paweł Misiuna), Historia izb lekarskich w Polsce, a także Izby Lekarskiej Lubelskiej (kol. Andrzej Nowiński), Historia zakonów rycerskich w Europie (kol. Jerzy Jakubowicz), Wspomnienie o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej (kol. Stanisława Jakubowska-Kusz), Refleksje z podróży po Alasce (kol. Maciej Zarębski – Świętokrzyska Izba Lekarska).

Komisja zorganizowała również wiele atrakcyjnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, m.in. do Zwierzyńca, Białej Podlaskiej i Janowa Podlaskiego („Majówka po Podlasiu”), Zamościa i Sandomierza.

Seniorzy mają również możność uczestniczenia w spektaklach teatralnych, seansach filmowych i koncertach w filharmonii.

Dzięki staraniom Komisji Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę regulującą sprawę składek członkowskich naliczanych lekarzom emerytom z powodu nieujawnienia przez nich faktycznego statusu lekarza emeryta.

Po raz kolejny prosimy Koleżanki i Kolegów emerytów i rencistów o uaktualnienie w Lubelskiej Izbie Lekarskiej swoich danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp. Zachęcamy również do dokładnego zapoznania się z regulaminem dotyczącym wyborów samorządowych, albowiem podczas zbliżających się wyborów delegatów będzie możliwość wzięcia udziału w wyborach drogą korespondencyjną.

Komisja, w miarę możliwości, stara się pomagać lekarzom seniorom w sprawach socjalnych, bytowych i innych problemach życia codziennego.

Andrzej Nowiński