Archiwum: Listopad 2012

Trudna droga do specjalizacji

MEDICUS 11/2012 Trudna droga do specjalizacji Minister Zdrowia przyznał dla województwa lubelskiego 202 miejsca rezydenckie w jesiennej sesji kwalifikacyjnej, co daje nam piątą lokatę w skali kraju. Liczba miejsc szkoleniowych w systemie pozarezydenckim w obecnej sesji dla lekarzy i lekarzy dentystów w specjalnościach podstawowych wynosi 238

Genetyka w onkologii

MEDICUS 11/2012 Genetyka w onkologii z dr hab. n. med. Agatą Filip, kierownikiem Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną UM w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska • Współczesna medycyna nie może rozwijać się bez udziału genetyki. Czym było podyktowane powstanie osobnego Zakładu Genetyki Nowotworów UM w Lublinie? – Zakład Genetyki

Bezpłodność? Radiolodzy pomogą

MEDICUS 11/2012 Bezpłodność? Radiolodzy pomogą z prof. Małgorzatą Szczerbo-Trojanowską, kierownikiem Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska • W kierowanym przez panią profesor zakładzie od kilku miesięcy wykonywane są zabiegi… udrażniania jajowodów. Czy nie jest to „zamach” na ginekologów?

To będzie kolejny rok inwestycji

MEDICUS 11/2012    Uniwersytet Medyczny w Lublinie    To będzie kolejny rok inwestycji Osiem tysięcy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainaugurowało w środę, 3 października, kolejny rok akademicki. – To będzie rok inwestycji i kontynuacji zada ń postawionych przed uczelnią przez poprzedników, ale też zmian systemowych

Nie widzę podstaw do niepokoju

MEDICUS 11/2012 Nie widzę podstaw do niepokoju z Krzysztofem Tuczapskim, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rozmawia Jerzy Jakubowicz • Jak będzie wyglądał plan finansowy LOW NFZ na 2013 r.? – Dzięki zmianie w 2009 r. algorytmu naliczania środków na poszczególne regiony kraju, Lubelszczyzna ma co

Przybij stażyście piątkę!

MEDICUS 11/2012 Przybij stażyście piątkę! z Moniką Bojarską-Łoś, przewodniczącą Komisji Kształcenia Medycznego LIL rozmawia Anna Augustowska • Ostatni rocznik studentów medycyny rozpoczął właśnie studia, które za 6 lat zakończy stażem podyplomowym. Później, czyli w 2018 roku, wymóg stażu zniknie. Chciałaby pani

Diagnoza wstępna

MEDICUS 11/2012 Diagnoza wstępna Gdy ustawa o działalności leczniczej wprowadziła możliwość rezygnacji z przeprowadzania konkursów na stanowiska ordynatorów, zainteresowanie tym tematem ogółu lekarzy jest niezbyt duże. Można powiedzieć, że przyjęto to do wiadomości, chyba z powodu „koszuli bliższej ciału” dla zdecydowanej większości lekarzy,