Plan finansowy Lubelskiego NFZ na 2013 r.

MEDICUS 10/2012

Plan finansowy Lubelskiego NFZ na 2013 r.

Już na początku września 2012 r. Lubelski NFZ dysponował ogólnym planem finansowym na 2013 r. Przyszłoroczny plan finansowy Oddziału opiewa na kwotę 3 mld 547 mln zł, czyli jest o 3% wyższy niż w roku 2012, co w przeliczeniu na złotówki oznacza 103 mln 600 tys. zł więcej w kasie Funduszu. Plan ten zakłada, że zostaną zwiększone nakłady na wszystkie rodzaje świadczeń, w tym np. na leczenie szpitalne przeznacza się o ponad 54 mln więcej, a na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną więcej o 18 mln. Wzrosną środki finansowe m.in. na zaopatrzenie ortopedyczne (o 8 mln), na rehabilitację leczniczą (o ponad 5 mln), opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (o ponad 4 mln zł).

Na podstawową opiekę zdrowotną przeznaczona zostanie kwota 447 mln zł, a na leczenie stomatologiczne ponad 121 mln. Jak stwierdza, w oparciu o te wstępne informacje, Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego NFZ: „Większe pieniądze na świadczenia to szansa na mniejsze kolejki, czyli więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z usług medycznych”.

W drugiej połowie września 2012 r. powinien być już zatwierdzony przez centralę Funduszu szczegółowy plan finansowy LOW NFZ na 2013 r. W następnym numerze „Medicusa” napiszemy więcej o finansowaniu lubelskiej ochrony zdrowia w przyszłym roku.

Jerzy Jakubowicz