Z wizytą u przyjaciół

MEDICUS 8-9/2012

Z wizytą  u przyjaciół

 Już od kilku lat jest tradycją, że wiosną lekarze seniorzy Lubelskiej Izby Lekarskiej wyruszają w „świat”, czyli na bliższe i dalsze wycieczki organizowane przez Komisję Emerytów i Rencistów LIL. Pomysł tegorocznego wyjazdu do Białej Podlaskiej narodził się jeszcze jesienią ubiegłego roku, kiedy to na piknik w lubelskim skansenie zostali zaproszeni do Lublina koledzy z ościennych delegatur LIL. W organizację przyszłego spotkania włączyli się bardzo aktywnie dwaj panowie, wielcy społecznicy, działający na rzecz lekarzy seniorów: kol. Jan Hałabuda, przewodniczący delegatury w Białej Podlaskiej i kol. Andrzej Nowiński, przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów LIL.

Wyjazd nastąpił 25 maja. Pogoda się sprawdziła, było słonecznie, ale bez upału. W Białej na wstępie podjęto nas obfitym śniadaniem, godnym stołu Radziwiłłów, w Ośrodku Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych „Misericordia”, mieszczącym się w dawnym budynku szpitala wojewódzkiego, który jeszcze wcześniej należał do rodziny Radziwiłłów. Mieliśmy tam możność obejrzenia zajęć terapeutycznych podopiecznych ośrodka (zdjęcie poniżej) oraz dokonania drobnych zakupów wykonanych przez nich przedmiotów i wysłuchania mini koncertu.

Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od Muzeum Okręgowego z jedną z największych w Polsce kolekcji ikon, która powstała w dużej mierze dzięki współpracy ze służbą celną. W dalszej kolejności obejrzeliśmy zespół parkowo-pałacowy, plac Wolności z ławeczką J. I. Kraszewskiego na skwerku, barokowy kościół p.w. św. Anny.

Drugim etapem majówki było zwiedzanie stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim. Trafiliśmy na prezentację potencjalnym nabywcom źrebaków, dzięki czemu mogliśmy podziwiać piękne widowisko – biegające po maneżu źrebaki ze swymi matkami.

Na obiad pojechaliśmy do pensjonatu „Uroczysko Zaborek”. „Uroczysko” to prywatny mini skansen, kompleks pięknie odnowionych obiektów starej drewnianej architektury Podlasia, usytuowany na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Po obiedzie był jeszcze spacer po „Uroczysku”, połączony z oglądaniem zgromadzonych tam zabytkowych obiektów i pożegnalny podwieczorek z mleczną kawą, świeżym drożdżowym ciastem i konfiturami domowej roboty – jak w dawnym dworku ziemiańskim.

Przez cały czas pobytu w Białej Podlaskiej towarzyszyła nam serdeczna troska i opieka gospodarzy.

W imieniu uczestników wyjazdu do Białej Podlaskiej serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego zorganizowania: członkom delegatury bialskopodlaskiej, a  zwłaszcza jej przewodniczącemu kol. Janowi Hałabudzie, kol. Danucie Zawistowskiej i p. Joannie Małeckiej za przyjaźń i troskę okazywaną nam na każdym kroku; pracownikom ośrodka „Misericordia” za podjęcie nas iście książęcym śniadaniem i cierpliwe pokazywanie pracy z niepełnosprawnymi; właścicielom „Uroczyska Zaborek”, pp. Okoniom za przywołanie atmosfery dawnych dworków ziemiańskich.

Równie serdecznie dziękujemy naszemu przewodniczącemu Komisji ds. Emerytów i Rencistów kol. Andrzejowi Nowińskiemu za pilotowaniu majówki w Lublinie.

Wiesława „Wiśnia” Majczakowa