X Forum Radców Prawnych

MEDICUS 8-9/2012

X Forum Radców Prawnych

Lubelska Izba Lekarska była organizatorem jubileuszowego, X Forum Radców Prawnych z udziałem prezesów izb lekarskich, które odbyło się w Kazimierzu Dolnym, w dniach 25-27 maja 2012 r.

Część merytoryczna w formie wykładów prowadzonych przez wybitnych prawników, m.in. prof. Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, dotyczyła aktualnych problemów samorządu lekarskiego w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń izb lekarskich od Skarbu Państwa, a także zagadnień dotyczących szkody na osobie z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Panel dyskusyjny natomiast obejmował zagadnienia zgłoszone przez zespoły radców prawnych poszczególnych izb lekarskich w zakresie m.in. działalności leczniczej, rejestracji praktyk lekarskich, okresu przedawnienia składek członkowskich, okresu przedawnienia roszczeń NFZ z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli lekarzy dotyczącej wypisywania recept, obowiązków izb lekarskich w przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia lekarza, a także zatrudniania lekarzy w praktykach zawodowych.

Wykłady oraz wypracowane w ramach panelu dyskusyjnego jednakowe procedury postępowania, wspólne wnioski i interpretacje prawne – to tylko niektóre punkty zrealizowane w ramach dość obszernego programu konferencji, obejmującego także dwie sesje obrad Konwentu Prezesów. Podjęto dwa stanowiska, w tym wytyczające kierunek dla samorządu lekarskiego w proteście receptowym.

Poza merytoryczną częścią uczestnicy konferencji skorzystali z atrakcji imprez towarzyszących, zorganizowanych dzięki sponsorom, m.in. prezentacji w zakresie praktycznego stosowania przepisów ochrony zdrowia w zawodzie lekarza na podstawie dokumentów zawartych w publikacji „Serwis Prawo i Zdrowie”, a także zwiedzania Kazimierza z przewodnikiem. Uzupełnieniem doznań związanych z urodą Kazimierza był rejs statkiem po Wiśle.

Zespół radców prawnych LIL

Alicja Lemieszek

Leszek Kubicz