Tym razem w Chełmie

MEDICUS 8-9/2012

Koleżeńskie spotkanie

Tym razem w Chełmie

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2012 roku odbył się w Chełmie kolejny – już XXIII – zjazd koleżeński absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, studiujących w latach 1955-1962. W 1955 roku studia medyczne rozpoczęło 275 studentów, dyplom lekarza uzyskało w 1962 roku 205 osób. Pierwsze spotkanie absolwentów tego rocznika miało miejsce w 1985 roku i zostało zorganizowane z inicjatywy starosty roku – dr. Zbigniewa Rzeckiego w Lublinie. Na zjazd przybyło wówczas 99 lekarzy. Potem kolejne dwu-, trzydniowe spotkania były organizowane systematycznie w różnych miejscach Polski przez lekarzy z roku, zawsze połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. W tym roku przyjechało na zjazd 30 lekarzy; zwiedzono Włodawę, Sobibór i Chełm. Następne spotkanie za rok w Przemyślu.

Barbara Sylwestrzak-Matysiak, Jan Kociuba
organizatorzy XXIII zjazdu