www.hematoonkologia.pl – profesjonalny portal dla lekarzy i pacjentów

MEDICUS 8-9/2012

www.hematoonkologia.pl – profesjonalny portal dla lekarzy i pacjentów

z Agnieszką Giannopoulos, redaktorem naczelnym portalu www.hematoonkologia.pl, rozmawia Marek Derkacz

 

• Skąd wziął się pomysł na stworzenie w Lublinie profesjonalnego portalu medycznego?

– Portal działa od marca 2009 roku, ale pomysł zrodził się rok wcześniej, podczas mojego pobytu w Niemczech z mężem, który przebywał na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Ulm. Jako lekarz otrzymywał dużo newsletterów z informacjami podsumowującymi najnowsze wydarzenia w hematologii światowej. Postanowiliśmy niemieckie rozwiązania przenieść na grunt polski i stworzyć pierwszy na polskich stronach internetowych kompleksowy i profesjonalny portal, dedykowany tematyce rozrostowych chorób hematologicznych.

 

• Hematoonkologia jest dość wąską dziedziną medycyny. Jacy specjaliści poza hematologami i onkologami są zarejestrowani w portalu?

– Portal skierowany jest także do lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej oraz hematologii lub transplantologii; korzystają z niego również lekarze rodzinni oraz lekarze innych specjalizacji, którzy mają pod swoją opieką chorych hematologicznych. Dużym zainteresowaniem portal cieszy się również wśród pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, którzy w swojej pracy stykają się z tymi chorobami. Oddzielna część portalu skierowana jest do samych chorych, poszukujących informacji o swojej chorobie.

 

• Co może znaleźć w portalu jego użytkownik?

– Cześć edukacyjna przeznaczona dla lekarzy dostępna jest po zarejestrowaniu. Najważniejsza część edukacyjna zawiera podzakładki poświęcone poszczególnym chorobom hematoonkologicznym. Przedstawiamy w nich najnowsze doniesienia z zagranicznej prasy specjalistycznej, schematy postępowania w leczeniu chorób hematoonkologicznych, nowości terapeutyczne. W ramach portalu funkcjonuje oficjalna strona Polskiej Grupy Szpiczakowej, gdzie dodatkowo można znaleźć informacje o spotkaniach grupy, zapoznać się z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce. Kolejną propozycją portalu są zarejestrowane cyfrowo wykłady z najważniejszych konferencji, zjazdów i warsztatów hematologicznych w Polsce. Obecnie w tej części portalu znajduje się ponad 300 wykładów z ostatnich 30 konferencji, które odbyły się w Polsce. Zarejestrowani lekarze mogą także wziąć udział w programach edukacyjnych, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz punktów edukacyjnych PTHiT. W ramach portalu działa również „Biblioteka hematologa” dająca możliwość bezpłatnego dostępu dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, m.in.: do prestiżowego czasopisma Leukemia. Systematycznie staramy się kupować licencje do ciekawych artykułów, które wraz z komentarzem eksperta można bezpłatnie pobrać z portalu. Rozwijamy zakładkę „Kalkulatory hematologa”, gdzie można znaleźć użyteczne narzędzia pomagające w codziennej praktyce klinicznej hematologa. Aktualnie wprowadzamy również listy leków wykorzystywanych przez hematologów z uwzględnieniem stopnia refundacji oraz wskazań refundacyjnych. Oddzielna część portalu jest przeznaczona dla chorych. Jest ona dostępna dla wszystkich. W tej części zamieszczamy informacje o chorobach, ich przebiegu, diagnostyce i stosowanym obecnie leczeniu. Współpracujemy z licznymi grupami wsparcia, stowarzyszeniami osób chorych, zamieszczamy również informacje o spotkaniach, inicjatywach podejmowanych przez te organizacje.

• W Polsce funkcjonuje coraz więcej portali o tematyce medycznej, ale duża część z nich jest bardzo rzadko aktualizowana, przez co, niestety, tracą na jakości. Jak często aktualizowane są informacje w prowadzonym przez Państwa portalu?

– Staram się, aby każda jednostka chorobowa odpowiadająca podzakładace edukacyjnej – a jest ich obecnie trzynaście – była przynajmniej raz w miesiącu aktualizowana. Ale oprócz podsumowań doniesień z prasy specjalistycznej na portalu informujemy również o nadchodzących konferencjach, szkoleniach, konferencjach prasowych poświęconych zagadnieniom hematologicznym. Statystycznie biorąc, na stronach hematoonkolgia.pl częściej niż raz w tygodniu ukazują się nowe materiały, informacje, wykłady lub programy edukacyjne. Wydaje mi się, że najważniejszym atutem naszego portalu jest zarządzanie nim przez osoby nie związane bezpośrednio z praktyką kliniczną, które mogą profesjonalnie zająć się prowadzeniem portalu, dbać nie tylko o rzetelność i szybkość informacji, ale również o atrakcyjną formę przekazu.

 

• Ile osób zaangażowanych jest w prowadzenie portalu?

– Obecnie dla portalu pracują na stałe dwie osoby zajmujące się jego działaniem od strony informatycznej i graficznej. Portal hematoonkologia.pl współpracuje również z 16 lekarzami z całej Polski, którzy przygotowują comiesięczne aktualizacje dla poszczególnych jednostek chorobowych. Jest to przegląd najnowszej literatury, opis nowych sposobów leczenia, jak również przedstawienie aktualnych poglądów przedstawianych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Nieregularnie na stronach portalu pojawiają się też artykuły zaproszonych gości, niekwestionowanych autorytetów w swojej dziedzinie.

 

• W radzie programowej portalu znajdują się sławy polskiej hematoonkologii, takie m.in. jak konsultant krajowy ds. hematologii prof. Wiesław Jędrzejczak, twórczyni i przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej prof. Anna Dmoszyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów prof. Tadeusz Robak, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii prof. Krzysztof Warzocha. Czy trudnym zadaniem było pozyskanie do współpracy sław polskiej hematoonkologii?

– Nie było to proste, ale mam nadzieję, że dynamika rozwoju portalu hematoonkologia.pl, od trzech lat obecnego w sieci, sprawia, że członkowie Rady Programowej nie żałują, że nam zaufali.