Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej

MEDICUS 8-9/2012

Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej

W 2013 roku upłynie kadencja obecnych organów izby lekarskiej. W kolejnych numerach naszego biuletynu będziemy informowali o kalendarzu wyborczym i przypominali zasady procedury wyborczej, w tym nowe zasady wyborów korespondencyjnych.

Głosowanie w poszczególnych rejonach wyborczych, w tym w trybie korespondencyjnym, organizuje i przeprowadza okręgowa komisja wyborcza zgodnie z kalendarzem wyborczym, ustalonym przez krajową komisję wyborczą. Kalendarz wyborczy, a także listy członków rejonów wyborczych komisja wyborcza opublikuje na łamach „Medicusa” i stronach BIP-u wraz z informacją o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych.

Ostateczne listy zgłoszonych kandydatów dotrą pocztą do członków poszczególnych rejonów wyborczych wraz z kartą do głosowania, instrukcją dotyczącą głosowania, zawiadomieniem o miejscu, terminie, sposobie głosowania oraz dwoma kopertami do przekazania głosu drogą korespondencyjną.

Zestaw kopert wyborczych przekazuje się lub przesyła do okręgowej komisji wyborczej w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu koperty do okręgowej komisji wyborczej.

Członek rejonu wyborczego może głosować osobiście w miejscu ustalonym przez komisję, jeżeli nie głosował w trybie korespondencyjnym.

Prosimy o uaktualnianie danych adresowych oraz zachęcamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach z nadzieją, że nowa procedura pozwoli wszystkim oddać głos i czynnie zaangażować się w pracę na rzecz naszego lekarskiego samorządu.

Maria Dura

przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej