Dokumentacja medyczna recept „pro auctore” i „pro familiae”

MEDICUS 8-9/2012

Dokumentacja medyczna recept „pro auctore” i „pro familiae”

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. dla dokumentacji recept pro auctorepro familiae jest, niestety, niekorzystne dla lekarzy, ponieważ znosi tzw. dokumentację uproszczoną. Obecnie dokumentacja prowadzona przy wystawianiu recept pro auctorepro familiae jest zbliżona do dokumentacji prowadzonej we wszystkich przychodniach.

Lekarz ma prowadzić dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu, który może być prowadzony dla wszystkich osób albo odrębnie dla każdej z nich. Wykaz musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, który wystawia receptę. Wykaz ma zawierać numer kolejny wpisu, datę wystawienia recepty, imię i nazwisko pacjenta z datą urodzenia i numerem Pesel. Należy wpisać rozpoznanie choroby, własną nazwę leku, jego postać, dawkę leku, ilość leku i sposób jego dawkowania.

 

Jeżeli lekarz prowadzi wykaz odrębny dla każdej osoby, a dane odnośnie choroby i leczenia nie zmieniły się, możemy wpisać adnotację o kontynuacji leczenia.

Jerzy Jakubowicz