Archiwum: Sierpień 2012

www.hematoonkologia.pl – profesjonalny portal dla lekarzy i pacjentów

MEDICUS 8-9/2012 www.hematoonkologia.pl – profesjonalny portal dla lekarzy i pacjentów z Agnieszką Giannopoulos, redaktorem naczelnym portalu www.hematoonkologia.pl, rozmawia Marek Derkacz   • Skąd wziął się pomysł na stworzenie w Lublinie profesjonalnego portalu medycznego? – Portal działa od marca 2009 roku, ale pomysł zrodził

Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej

MEDICUS 8-9/2012 Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej W 2013 roku upłynie kadencja obecnych organów izby lekarskiej. W kolejnych numerach naszego biuletynu będziemy informowali o kalendarzu wyborczym i przypominali zasady procedury wyborczej, w tym nowe zasady wyborów korespondencyjnych. Głosowanie w poszczególnych rejonach wyborczych, w tym

Lipcowa lista refundacyjna

MEDICUS 8-9/2012 Lipcowa lista refundacyjna  Nowa lista refundacyjna, która weszła w życie 1 lipca 2012 r., przyniosła pewne istotne zmiany na liście refundacyjnej, dobrze oceniane – jak donosi portal rynekzdrowia pl. – przez konsultantów krajowych. Prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Dokumentacja medyczna recept „pro auctore” i „pro familiae”

MEDICUS 8-9/2012 Dokumentacja medyczna recept „pro auctore” i „pro familiae”  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. dla dokumentacji recept pro auctore i pro familiae jest, niestety, niekorzystne dla lekarzy, ponieważ znosi tzw. dokumentację uproszczoną. Obecnie dokumentacja prowadzona przy wystawianiu recept pro

Umowy na recepty refundowane

MEDICUS 8-9/2012 Umowy na recepty refundowane   6 lipca 2012 r. NRL postanowiła zawiesić protest receptowy, związany z niekorzystnymi dla lekarzy zapisami znajdującymi się w umowach z NFZ w sprawie wystawiania recept refundowanych. Samorząd lekarski nadal czyni starania, proponując spotkania zainteresowanych stron, aby doprowadzić do

Dynamicznie i naukowo

MEDICUS 8-9/2012 Dynamicznie i naukowo z prof. Andrzejem Wysokińskim, kierownikiem Kliniki Kardiologii PSK 4, rozmawia Anna Augustowska   • Zaledwie w marcu br. Klinika Kardiologii gościła światowej sławy kardiologów inwazyjnych z Japonii, Niemiec i Włoch, a już w maju Lublin stał się na kilka dni stolicą polskiej echokardiografii. Dużo

Rozmowa, której można się nauczyć

MEDICUS 8-9/2012 Rozmowa, której można się nauczyć z dr hab. Marzeną Samardakiewicz, psychologiem klinicznym z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska   • Jak rozmawiać z ciężko chorym, o tym, że jego zdrowie jest zagrożone, że leczenie nie daje oczekiwanych

Diagnoza wstępna

MEDICUS 8-9/2012 Diagnoza wstępna Dawno, dawno temu, gdy lud lekarski Panu potężnemu sprzeciwić się odważył, Pan tłumaczył, że dziesięcina już dawno zniesiona, a Pan tylko dobra liczyć będzie, sprawdzać, czy mu te dobra hultaje nie rozkradają i lud krzywdy mieć nie będzie.