Odeszli…

MEDICUS 04/2012

Dr Stanisława Marcińczak (1906-2012)

9 lutego 2012 r. w Domu Seniora św. Józefa w Woli Gułowskiej (pow. Łuków) zmarła śp. dr Stanisława Marcińczak, jedna z najstarszych lekarek dentystek w Polsce.

Urodziła się 30 września 1906 r. w Łukowie. Tu skończyła szkołę powszechną. Świadectwo maturalne uzyskała w 1925 roku w Siedlcach. Studiowała w Państwowym Instytucie Dentystycznym w Warszawie, gdzie 8 XII 1931 r. otrzymała dyplom lekarza dentysty.

W Łukowie podjęła pracę w 1936 r. jako lekarz dentysta w Przychodni Rejonowej, a po uzyskaniu w 1956 r. specjalizacji ze stomatologii dziecięcej, pracowała w Międzyszkolnej Przychodni Stomatologicznej, aż do 8 V 1973 r., kiedy to przeszła na emeryturę.

Jej długie, obfitujące w wydarzenia życie zawsze wiązało się z działalnością społeczną. Szczególnie związana była z ruchem „Solidarność”: była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Łukowie oraz w miejscu pracy – SP ZOZ.  W uznaniu zasług została członkiem honorowym NSZZ „Solidarność”. Przez wiele lat była czynnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymała liczne wyróżnienia i dyplomy, a w maju 2006 r. (w 100-lecie urodzin) Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie odznaczyła Ją dyplomem „Laur Medyczny”. W 105. rocznicę urodzin – 3. IX 2011 r., przygotowano Jej piękną uroczystość jubileuszową, ze Mszą św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie. 

Śp. dr Stanisława Marcińczak była osobą samotną, ale otoczoną kręgiem przyjaciół.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 11 lutego 2012 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie. Proboszcz ks. kan. Tadeusz Dzięga w homilii pokreślił, że śp. Stanisława Marcińczak była gorliwą parafianką, żarliwą patriotką, hojną dobrodziejką i podziękował Jej za wszystkie szlachetne czyny świadczone dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

W uroczystości pogrzebowej na cmentarzu św. Rocha uczestniczyła rodzina, liczne grono przyjaciół, m.in. ze Służby Zdrowia oraz przedstawiciele władz samorządowych z Krzysztofem Głuchowskim, radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego i burmistrzem Łukowa, Dariuszem Szustkiem.