Nowa lista refundacyjna

MEDICUS 04/2012

Nowa lista refundacyjna

25 lutego br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową, a właściwie uzupełnioną, listę refundacyjną, która weszła w życie z dniem 1 marca 2012 r. Ministerstwo Zdrowia informuje, że na nowej liście znalazło się 216 nowych pozycji, a w przypadku 808 preparatów Minister Zdrowia wydał decyzję o możliwości rozszerzenia refundacji poza wskazania ujęte w charakterystyce produktu leczniczego, czego domagało się wielu lekarzy. Dokonano 139 obniżek cen leków już refundowanych, 15 preparatów usunięto z listy.

Na obecnie obowiązującej liście refundacyjnej znalazły się preparaty stosowane w terapii m.in.: nowotworów, po przeszczepach, schizofrenii, raka piersi w drugim rzucie hormonoterapii, jaskry, miażdżycy choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, alergii pokarmowej, astmy, cukrzycy oraz padaczki.

Obniżki cen dotyczą m.in.: leków przeciwpadaczkowych, przeciwnowotworowych, przeciwpsychotycznych, przeciwbólowych, przeciwgrzybiczych, przeciwjaskrowych, przeciwdepresyjnych, przeciwcukrzycowych, stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera , w terapii obturacyjnych chorób dróg oddechowych, chorób kości, leków stosowanych w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Obniżono cenę m.in.: preparatu stosowanego w leczeniu choroby Alzheimera – Rivastigminum (o 155 zł), leku przeciwpadaczkowego – Keppra (o 93 zł), leku przeciwbólowego – Transtec (o 46 zł), antybiotyku – Azithromycinum (o 4 zł). Jednak w wielu przypadkach ceny tych leków są nadal wysokie.

Najistotniejszą zmianą w wykazie jest refundacja leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, czego tak głośno domagali się lekarze. To dobra wiadomość dla pacjentów. Minister Zdrowia może po otrzymaniu opinii Rady Przejrzystości (tak nazwano zespół ekspertów) podjąć decyzję o refundacji niektórych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi.

W wykazie 216 leków podanych jako nowe, zdecydowana większość to preparaty przywrócone na listę refundacyjną z wykazu 2011 r.

Jerzy Jakubowicz