Zdecydowane zwycięstwo prof. Andrzeja Dropa

MEDICUS 04/2012

Wybory rektora

Zdecydowane zwycięstwo prof. Andrzeja Dropa

Uniwersytet Medyczny ma nowego rektora. Został nim, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, prof. Andrzej Drop, kierownik I Zakładu Radiologii Lekarskiej, od 1976 roku związany z lubelską uczelnią.

W wyborach, które odbyły się 12 marca br., prof. Drop uzyskał zdecydowanie przeważającą liczbę głosów: z 347 biorących udział w głosowaniu elektorów (na 365 możliwych) aż 258 głosowało za kandydaturą prof. Dropa. Kontrkandydat zwycięzcy wyborów, prof. Janusz Solski dostał ich tylko 84.

Prof. Andrzej Drop ma 62 lata, pochodzi z Kraśnika. W 1974 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dwa lata później związał się z lubelską uczelnią medyczną, w której przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego i naukowego,
począwszy od doktoratu aż do profesora tytularnego w 2005 roku.

Jest specjalistą radiologiem, od 16 lat kieruje I Zakładem Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny UM.

Dwukrotnie pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego UM; od 2005 roku (drugą kadencję) jest prorektorem ds. klinicznych uniwersytetu. Dodatkowo pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

W planach profesora jest utworzenie m.in. uniwersyteckiego Centrum Rozwoju Młodej Kadry. Działalność Centrum pozwalałaby m.in. na to, aby 5-6
najzdolniejszych studentów rocznie mogło znaleźć zatrudnienie na uniwersytecie, a tym samym wypełnić luki kadrowe na deficytowych kierunkach, np. patologii czy medycynie sądowej.

Ważną częścią rozwoju UM będzie też utworzenie Centrum Transferu Technologii, gdzie nauka będzie mogła spotkać się z biznesem, co nie obędzie się bez poszukiwania źródeł finansujących projekty naukowe. Prof. Drop zapowiedział także utworzenie nowej Katedry Komunikacji, a także Centrum Symulacji Medycznej, wyposażonego w unity, symulatory, fantomy, niezbędne w nowoczesnej, wymagającej praktycznego przygotowania, edukacji.      aa