Noworoczne spotkanie emerytów

MEDICUS 1-3/2012

Noworoczne spotkanie emerytów

 Jak co roku, delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej na początku stycznia zorganizowała spotkanie noworoczne dla lekarzy emerytów z południowo-wschodniego Podlasia. 6 stycznia w świątecznej scenerii restauracji „Verona Cafe” w Białej Podlaskiej zgromadziło się ponad 30 osób z Białej Podlaskiej, Łukowa i Parczewa. Przybyłych powitał przewodniczący delegatury LIL Jan Hałabuda.

Przez kilka godzin przy smakowicie zastawionych stołach prowadzono medyczne rozmowy, w tym roku szczególnie gorąco dyskutowano o refundacji leków. Ubolewano, że tak ważne dla lekarzy sprawy nie zostały ustalone w drodze dialogu i władze swoim postępowaniem sprowokowały ostry protest środowiska.

Spotkanie przebiegało jednak w miłej, towarzyskiej atmosferze, nie brakło wspomnień z przeszłości i planów kolejnych spotkań.

Z. Pasik