Konsultacje mikrobiologiczne dla lekarzy

MEDICUS 1-3/2012

Konsultacje mikrobiologiczne dla lekarzy

Chłodna pora roku sprzyja pojawianiu się ostrych zakażeń dróg oddechowych oraz zaostrzeniom zakażeń przewlekłych. Ostre zakażenia dróg oddechowych wywoływane są najczęściej przez wirusy oddechowe (80-90%), zdecydowaną mniejszość stanowią wśród nich zakażenia bakteryjne. Pomocą w rozpoznawaniu i leczeniu ostrych zakażeń dróg oddechowych są „Rekomendacje diagnostyki i leczenia pozaszpitalnych zakażeń dróg oddechowych 2010” (www.antybiotyki.edu.pl). Wskazują one sposób rozpoznawania (badanie kliniczne versus badanie mikrobiologiczne), właściwe leczenie, kryteria stosowania antybiotykoterapii empirycznej oraz antybiotyki, które w tej terapii powinny być zastosowane. Odnoszą się one również do kwestii leczenia objawowego zakażeń dróg oddechowych.

Trudnym problemem są zakażenia przewlekłe i nawracające, gdyż wymagają one wszechstronnej diagnostyki, której niezbędnym elementem jest badanie mikrobiologiczne. Chorzy z zakażeniami tego typu skolonizowani są często drobnoustrojami opornymi, z uwagi na wielokrotnie stosowaną, często nieskuteczną antybiotykoterapię. U chorych tych obserwuje się zaburzenia równowagi we florze bakteryjnej górnych dróg oddechowych, która stanowi ważny mechanizm odporności lokalnej, chroniący przed zakażeniami tej okolicy. Chorzy tacy często są nosicielami bakterii potencjalnie chorobotwórczych, które w sprzyjających okolicznościach mogą stać się przyczyną zakażeń.

Skuteczna terapia przewlekłych i nawracających zakażeń dróg oddechowych wymaga konsultacji mikrobiologicznej, polegającej na pobraniu adekwatnego dla danego zakażenia materiału do badań, odróżnieniu nosicielstwa od aktualnego zakażenia, wyboru właściwego sposobu leczenia, doboru skutecznego antybiotyku,
jego dawki, drogi podania oraz długości terapii. Taką konsultację mikrobiologiczną oferuje lekarzom Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM. Ofertę tę kierujemy przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, pediatrów, laryngologów i pulmonologów, zajmujących się leczeniem chorych z zakażeniami dróg oddechowych.

Konsultacji udziela lekarz specjalista mikrobiologii lekarskiej, dr n. med. Elżbieta Mazur. Zainteresowanych lekarzy prosimy o uzgodnienie konsultacji telefonicznie pod numerem 81 742-37-81(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00). Skierowaniu na konsultację powinien towarzyszyć wypełniony formularz, zawierający niezbędne dane pacjenta, dostępny na stronie internetowej Katedry Mikrobiologii Lekarskiej (http://www.umlub.pl/index.php?i=1070).

Opłata za konsultację wynosi 50 PLN.