Współpraca naukowa Lublin – Bazylea – Göteborg

MEDICUS 1-3/2012

Nowe projekty badawcze

Współpraca naukowa Lublin – Bazylea – Göteborg

z prof. Zbigniewem Stelmasiakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie rozmawia Anna Augustowska

• Lubelska Klinika Neurologii rozpoczyna niezwykle ciekawy, międzynarodowy projekt badawczy.

– Podpisaliśmy listy intencyjne o formalnej współpracy naukowej z dwoma prestiżowymi ośrodkami neurologicznymi: Instytutem Neurologii i Fizjologii Uniwersytetu w Göteborgu (reprezentowanym przez prof. Kaja Blennowa) oraz Kliniką Neurologii i Neuroimmunologii, Uniwersytetu w Bazylei (reprezentowanej przez dr. Jensa Kuhle i prof. Ludwiga Kapposa).

 

• Czego będą dotyczyły badania?

– Przedmiotem tej współpracy jest realizacja projektów badawczych w zakresie poszukiwania swoistych biowskaźników dla procesów neurozwyrodnienia i endogennej neuroprotekcji w padaczce i chorobach neurozwyrodnieniowych. Część kliniczna badań wykonywana jest w naszej Klinice Neurologii, podczas gdy ośrodki zagraniczne udostępniają swój potencjał technologiczny i sprzętowy, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie analiz biochemicznych. Pragnę podkreślić, że inicjatorem i głównym koordynatorem tych projektów jest dr hab. Konrad Rejdak.

 

• Z jakich źródeł będą finansowane badania?

– Wielkim sukcesem jest uzyskanie grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki, zdobytego w bardzo prestiżowej kategorii konkursu o współpracy międzynarodowej niewspółfinansowanej, którego kierownikiem jest właśnie doc. Rejdak. Grant będzie realizowany przez najbliższe 3 lata i obejmuje również współpracę z wybitnymi lubelskimi naukowcami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dostępne są wstępne wyniki badań w tym zakresie, które już wkrótce ukażą się na łamach amerykańskiego czasopisma naukowego „Epilepsia”. Udało się w nich wykazać, że procesy neurodegeneracji dokonują się już nawet po przebyciu pojedynczych napadów padaczkowych i pomiar
poziomów neurofilamentu może być czułym wskaźnikiem tych niekorzystnych zmian patologicznych. Ujawnienie dynamiki oraz natężenia procesu neurodegeneracji po napadach padaczkowych może przyczynić się do wprowadzenia skutecznych metod jego zapobiegania.