Archiwum: Styczeń 2012

Bal z wirusami – dobra zabawa?

MEDICUS 1-3/2012 Bal z wirusami – dobra zabawa?  Moda na „ospa party” dotarła do Polski. Rodzice celowo zarażają swoje dzieci wirusem, spotykając się w tym celu w domu chorego już malucha. Ogłoszenia o takich „imprezach” można znaleźć nawet w Internecie. Lekarze załamują ręce: –

Nie wolno podejmować takiego ryzyka

MEDICUS 1-3/2012 Nie wolno podejmować takiego ryzyka z dr Barbarą Hasiec, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitata Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie rozmawia Anna Augustowska   • Ospa wietrzna to w społecznej świadomości łagodna i niegroźna choroba zakaźna, która jest do tego stopnia bagatelizowana,

Współpraca naukowa Lublin – Bazylea – Göteborg

MEDICUS 1-3/2012 Nowe projekty badawcze Współpraca naukowa Lublin – Bazylea – Göteborg z prof. Zbigniewem Stelmasiakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie rozmawia Anna Augustowska • Lubelska Klinika Neurologii rozpoczyna niezwykle ciekawy, międzynarodowy projekt badawczy. – Podpisaliśmy listy intencyjne o formalnej współpracy naukowej

Nowe metody w terapii padaczki

MEDICUS 1-3/2012 Nowe metody w terapii padaczki z dr. hab. Konradem Rejdakiem z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozmawia Anna Augustowska • Lekarze z lubelskiego Uniwersytetu Medycznego kilka tygodni temu zastosowali nowatorską metodę leczenia padaczki lekoopornej. Chory, u którego przeprowadzono zabieg, jest pańskim pacjentem. Na

Wojskowy, ale i kliniczny

MEDICUS 1-3/2012 Wojskowy, ale i kliniczny ze Zbigniewem Kędzierskim komendantem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska  • Szpital Wojskowy w Lublinie od lat jest znaną i cenioną placówką medyczną. W styczniu br. otrzymał statut szpitala klinicznego. Zapytam przekornie: Po co? – Cel jest dalekosiężny, ale

Naczynia bez tajemnic

MEDICUS 1-3/2012 Naczynia bez tajemnic z dr. med. Bogumiłem Grzechnikiem, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz   • Otwarcie nowej Pracowni Naczyniowej i Radiologii Zabiegowej jest ważnym wydarzeniem dla pacjentów. – Nasza nowa pracownia,

Szpitale bez polisy

MEDICUS 1-3/2012 Szpitale bez polisy Tylko dwa szpitale na Lubelszczyźnie: szpital w Łęcznej i szpital w Krasnymstawie wykupiły obowiązkowe polisy od zdarzeń medycznych – poinformowała na początku lutego dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie Renata Krzyszycha. Tymczasem przepisy obowiązują od nowego roku i za ich

Głuchy telefon

MEDICUS 1-3/2012 Głuchy telefon 3 stycznia 2012 roku, wypisując ze szpitala pewnego Włocha, chciałem zadać pracownikom NFZ (jako lekarz, a nie dziennikarz) pytanie, dotyczące kwestii ubezpieczenia zdrowotnego obcokrajowców. Niestety, nikt z kolegów lekarzy nie był zorientowany „w tym temacie”, więc najlepszym rozwiązaniem wydało

Zarządzanie szpitalem w obliczu reformy zdrowia

MEDICUS 1-3/2012 Zarządzanie szpitalem w obliczu reformy zdrowia z Ryszardem Śmiechem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma już swoją długą historię i bardzo się zmienił od momentu, gdy był otwierany przed laty. – Szpital rozpoczął

Szpitalne Oddziały Rozpaczy

MEDICUS 1-3/2012 Szpitalne Oddziały Rozpaczy W całej Polsce trudno znaleźć dyrektora szpitala, który gdyby tylko mógł, nie zlikwidowałby SOR-u. Skrót SOR zaczyna coraz bardziej kojarzyć się ze Szpitalnymi Oddziałami Rozpaczy. Nie tylko z powodu niedofinansowania i pociągania całych szpitali w głębinę zadłużenia, ale