Archiwum: 2011

Polska Jerozolima – historia przetrwania

MEDICUS 11/2011 Książki Polska Jerozolima – historia przetrwania Wielowiekowa tradycja kultury żydowskiej oraz nauki talmudycznej w Lublinie spowodowała, że właśnie tutaj powstała jedna z najbardziej znanych żydowskich uczelni, nie tylko w Polsce, ale i na świecie – Jeszywas Chachmej Lublin, czyli Uczelnia Mędrców Lublina.

Płyną lata, płyną…

MEDICUS 11/2011 Płyną lata, płyną… 24 września odbyło się szóste już spotkanie koleżeńskie absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, którzy ukończyli studia w 1958 r. To spotkanie, jak i poprzednie, było znakomicie przygotowane, ale to zasługa tych samych osób, które również i w pracy zawodowej

Nie ma medycyny bez psychologii

MEDICUS 11/2011 Nie ma medycyny bez psychologii  Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii”, która w dniach 23 – 25 września br. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Tegoroczna edycja konferencji odbyła

Medyczne Noble 2011

MEDICUS 11/2011 Medyczne Noble 2011 3 października 2011 roku, już po raz 102 w historii Fundacji, prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie medycyny trafiło do trzech naukowców. Nagrodą Nobla zostali uhonorowani: amerykański immunolog i genetyk Bruce Beutler, francuski immunolog Jules Hoffman oraz pracujący do tej

Emerycie nie lecz się sam!

MEDICUS 11/2011 Emerycie nie lecz się sam! Zakończenie pracy w zawodzie lekarza dla większości emerytów jest dużym przeżyciem, szczególnie dla tych, którzy lubili swoją pracę i byli z niej zadowoleni. Młodsi lekarze emeryci często praktykują jeszcze przez pewien czas, na różnych warunkach, inni

Cieszył nas tylko dzień wypłaty

MEDICUS 11/2011 Cieszył nas tylko dzień wypłaty Małżeństwo – Ewę i Piotra Banasiów po powrocie z pracy w Danii odwiedził w Krośnie Marek Stankiewicz   • Z oficjalnych prognoz wynika, że w ciągu następnych 10 lat w Danii zabraknie około 2,5 tys. specjalistów, a Państwo wróciliście stamtąd po niemal

Działalność lecznicza – wg ustawy o działalności leczniczej

MEDCIUS 11/2011 Działalność lecznicza – wg ustawy o działalności leczniczej W przypadkua wykonywania działalności leczniczej przez lekarza w ramach nowego rodzaju praktyki lekarskiej, t.j. praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem1 – odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania

Schizofrenia to choroba mózgu

MEDICUS 11/2011 Schizofrenia to choroba mózgu z prof. Andrzejem Czernikiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska • Czy pamięta pan pierwszego pacjenta, u którego zdiagnozował pan schizofrenię? – Oczywiście, że pamiętam. Ta osoba jest zresztą od tamtej pory –

20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

MEDICUS 11/2011 20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie 22 – 24 września 2011 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Stowarzyszenie liczy około 100 członków, a jego prezesem jest doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz. W uroczystościach brało udział około 300 gości, w tym wielu

Mamy dobre perspektywy

MEDICUS 11/2011 Mamy dobre perspektywy z prof. Jerzym Kowalczykiem, kierownikiem Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz   – Możemy powiedzieć, że ten lęk jest uzależniony u nas trochę kulturowo. W wielu innych krajach, m.in. Europy Zachodniej ludzie traktują chorobę nowotworową