Szpital w Tomaszowie ma 100 lat

MEDICUS 12/2011

Szpital w Tomaszowie ma 100 lat

Jubileusz stulecia istnienia obchodził w październiku szpital w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystość zbiegła się z 120. rocznicą urodzin niezwykle zasłużonego dla rozwoju tej placówki doktora Janusza Petera. Ukoronowaniem jubileuszowych obchodów było przekazanie szpitalowi (po raz drugi) Certyfikatu Akredytacyjnego na lata 2011 – 2013.

Historia szpitalnictwa w Tomaszowie Lubelskim sięga roku 1910. Ówczesny szpital liczył zaledwie 12 łóżek. Pierwszym dyrektorem szpitala był dr Feliks Zawadzki, następnym dr Wilhelm Kwaskowski. W 1927 roku dyrektorem szpitala został dr Janusz Peter, który łączył wiele funkcji. Był budowniczym, ekonomistą i lekarzem, dla którego szpital był czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Swoją funkcję dr Peter pełnił do 1963 roku. To dzięki jego staraniom szpital zaczął się rozbudowywać. W 1931 r. wybudowano piętro nad skrzydłem północnym budynku, a liczbę łóżek zwiększono do 50. Szpital posiadał 5 oddziałów: oddział chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy, chorób zakaźnych, gruźliczy oraz pracownię terapii fizykalnej, pracownię bakteriologiczno-chemiczną, pracownię rentgenowską. Hospitalizowano tu rocznie ponad 1400 pacjentów. Jednak prawdziwy rozwój szpitala, jak pisał dr Peter, nastąpił po zakończeniu II wojny światowej, „kiedy do istniejących budynków dobudowano budynek mieszkalny dla personelu szpitalnego (…) potem budynki gospodarcze, stołówkę dla pracowników, bibliotekę, magazyny, chlewnię, cieplarnię, w końcu niemal corocznie przybywały nowe dobudowy dla pomieszczenia chorych”. W 1957 r. szpital miał 10 oddziałów z 410 łóżkami dla chorych i 21 budynków.

Po śmierci Janusza Petera – który zmarł w 1963 roku – dyrektorem został Jan Żukowski, który kierował szpitalem od 1963 do 1975 roku. W tym okresie szpital liczył 500 łóżek.

Następcą dyrektora Żukowskiego został Tadeusz Oleszczuk, który funkcję tę sprawował od 1975 do 1993 roku. W 1980 roku w szpitalu uruchomiono oddział neurologiczny, a liczba łóżek szpitalnych wzrosła do 560. Hospitalizowano wtedy rocznie ponad 15 tysięcy osób.

W marcu 1993 roku dyrektorem szpitala został Andrzej Kaczor, pozostający na tym stanowisku do chwili obecnej. W 1997 roku rozpoczęła działalność pięciostanowiskowa stacja dializ. W maju 2000 r. został opracowany program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, który po modyfikacji w 2001 roku przedstawia szczegółowy plan remontów, rozwoju oraz inwestycji. Program ten jest systematycznie realizowany. Do dziś wykonano remonty większości oddziałów. W 2003 roku wybudowano i wyposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy. Następną inwestycją była budowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oddziału neurologii i leczenia padaczek oraz oddziału gruźlicy i chorób płuc. Wyposażenie tych oddziałów finansowane było ze środków Unii Europejskiej. Ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) unowocześniono bazę diagnostyczną, urządzając pracownię rentgenowską, pracownię tomografii komputerowej oraz zakupiono 4 karetki.

Obecnie szpital posiada 14 oddziałów: chirurgii ogólnej i urazowej z pododdziałem dziecięcym, wewnętrzny dziecięcy, reumatologiczny, laryngologiczny, obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych, obserwacyjno-zakaźny dziecięcy, noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, internistyczno-kardiologiczny, wewnętrzny II ze stacją dializ, gruźlicy i chorób płuc, neurologii i leczenia padaczek, a także SOR.

– W szpitalu każdego roku hospitalizujemy około 13 tysięcy pacjentów; najczęściej są to chorzy trafiający na oddział internistyczo-kardiologiczny, a także neurologiczny – mówi z-ca dyrektora do spraw lecznictwa Dionizy Hałasa. – Chorych jest tak wielu, że powinniśmy już zwiększyć liczbę łóżek z intensywną opieką medyczną. Oczywiście mamy więcej marzeń, począwszy od doposażenia placówki w sprzęt i aparaturę po wybudowanie nowoczesnego bloku operacyjnego z OIOM-em – dodaje dyrektor Hałasa, podkreślając, że obecnie największą dumą napełnia załogę utrzymanie certyfikatu jakości. – Musieliśmy się bardzo starać, bo poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko.

W czasie uroczystości jubileuszowych pracownicy i osoby zasłużone dla tomaszowskiego szpitala otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe, wręczono też specjalnie na tę okazję przygotowane medale imienia Doktora Janusza Petera. Jeden z medali przyznany LIL odebrał prezes Janusz Spustek. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Serca Pana Jezusa, koncelebrowana przez abpa archidiecezji lwowskiej Mieczysława Mokrzyckiego i bpa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Wacława Depo.

Anna Augustowska