Odeszli…

MEDICUS 11/2011

Dr Maria Szkutnik

 

8 września 2011, w wieku 88 lat, po długich i ciężkich cierpieniach, odeszła od nas koleżanka Maria Szkutnik, z domu Szmuc. Należała do grona pierwszych studentów, którzy rozpoczęli studia medyczne na nowo powstałym Wydziale Lekarskim UMCS. Dyplom lekarza otrzymała w 1950 roku.

Przed II wojną światową ukończyła pierwszą klasę liceum w Krasnymstawie. W okresie okupacji niemieckiej, mieszkając w Rudniku, uczyła dzieci na kompletach konspiracyjnych. W 1940 roku wstąpiła do Ruchu Oporu ZWZ-AK Obwód Krasnystaw. Była łączniczką dowódcy, kolportowała prasę i meldunki. Pracowała w Urzędzie Gminy, ukończyła również kurs sanitariuszki, niosąc pierwszą pomoc żołnierzom w potrzebie. W 1944 roku zdała eksternistyczną maturę i zaczęła studia lekarskie.

Pierwszą pracę podjęła w Klinice Chorób Wewnętrznych prowadzonej przez prof. A. Tuszkiewicza – na początku jako wolontariuszka, a następnie na etacie szpitalnym w PSK 1. Uzyskała specjalizacje II stopnia z chorób wewnętrznych, II stopnia z reumatologii i I stopnia z balneologii i fizykoterapii. Poświęciła się reumatologii, pracując w poradni, ale także jako specjalista do spraw reumatologii w województwie lubelskim i chełmskim. W 1986 roku przeszła na emeryturę, ale pracowała jeszcze do 1991 r. na pół etatu.

Była dobrym lekarzem, ciągle pogłębiającym swoją wiedzę, bardzo lubiła swój zawód. Cieszyła się sympatią kolegów i pacjentów, którym zawsze starała się pomóc. Mimo że wiele lat była na emeryturze, wspomnienie o jej wartościowej pracy żyło w pamięci kolegów, pacjentów i ich rodzin. Odeszła od nas spokojnie, w szpitalu przy ul. Staszica, w którym długie lata pracowała. Zostanie w pamięci już nielicznego grona absolwentów rocznika 1944-1949.

Cześć Jej pamięci.

Koleżanki i koledzy