Nowe certyfikaty i aparatura

MEDICUS 11/2011

W zamojskim „Szpitalu Papieskim”

Nowe certyfikaty i aparatura

30 września 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyły się uroczystości, obejmujące wręczenie Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości, zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Radiologii oraz przekazanie sondy śródoperacyjnej. Przedstawiciele Polsko-Brytyjskiego Instytutu Certyfikacji sp. z o.o. w Warszawie przekazali na ręce dyrekcji szpitala Certyfikaty Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości w Szpitalu: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, PN-ISO/IEC 27001:2007, HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew. 4 (2003).

W ramach projektu podniesienia sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oddział został wyposażony w nowy sprzęt, m.in.: przyłóżkowe zestawy rtg, aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, stół zabiegowy, aparat do znieczulania, respiratory stacjonarne i transportowe, defibrylatory. Oprócz zakupu aparatury, na oddziale udało się również wykonać modernizacyjne prace budowlane. Z kolei inwestycja wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji danych obrazowych umożliwiła m.in. wdrożenie jednego systemu radiologicznego, umożliwiającego ocenę, przetwarzanie i archiwizację wyników badań rentgenowskich pozyskanych w postaci cyfrowej, z możliwością dystrybucji na oddziały szpitalne oraz poradnie.

(MD)