Nie ma medycyny bez psychologii

MEDICUS 11/2011

Nie ma medycyny bez psychologii

 Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii”, która w dniach 23 – 25 września br. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się pod hasłem: „Jakość życia w zdrowiu i chorobie” i została zorganizowana przez Katedrę Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie. W czasie trzech dni trwania konferencji uczestnicy z niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce mogli uczestniczyć w 16 sesjach tematycznych, każda z nich obejmowała 5-6 wystąpień; w sesji posterowej zaprezentowano 30 plakatów.

Wśród tematów obejmujących wzajemne przenikanie się problemów somatyczno-psychicznych znalazł się m.in. blok poświęcony psychoonkologii (struktura lęku pacjentów onkologicznych, strategie radzenia sobie z nowotworem, świat marzeń umierających na raka), blok tematów o zaburzeniach odżywiania się, blok omawiający problemy życia z nieotrzymaniem moczu, chorobą refluksową przełyku, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca.

Konferencja została zainaugurowana dwoma wykładami. Prof. Elżbieta Starosławska mówiła o uszkodzeniach popromiennych i jakości życia pacjentów onkologicznych poddanych radioterapii, natomiast prof. Anna Grzywa, mówiąc o obliczach starości podkreślała rolę psychicznego wsparcia i akceptacji dla ludzkiej niedołężności, bo: „starość czeka każdego”.

– Chcielibyśmy, aby nasze konferencje, które adresujemy nie tylko do lekarzy i psychologów, ale także do szeroko rozumianego środowiska zajmującego się człowiekiem a więc także do pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów socjalnych, rehabilitantów, pedagogów, terapeutów itd. stały się okazją do stworzenia interdyscyplinarnej platformy wymiany doświadczeń naukowych, a także źródłem wiedzy o najnowszych osiągnięciach, które przyczyniają się do podniesienia jakości życia osób chorych i zdrowych – mówiła organizatorka i pomysłodawczyni konferencji prof. Stanisława Steuden, która kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej KUL.

Anna Augustowska