20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

MEDICUS 11/2011

20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

22 – 24 września 2011 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Stowarzyszenie liczy około 100 członków, a jego prezesem jest doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz. W uroczystościach brało udział około 300 gości, w tym wielu z zagranicy: z USA, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Białorusi i oczywiście, najwięcej, z Polski. Polskich lekarzy reprezentował prezes NIL Maciej Hamankiewicz, a ministerstwo zdrowia – wiceminister Andrzej Włodarczyk. Bardzo dużo było lekarzy z Warszawy i Śląska. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele naszej Izby Lekarskiej, sekretarz ORL Maria Dura oraz członek Prezydium Andrzej Nowiński (na zdjęciu w środku).

Uroczystości rozpoczęły się 22 września od mszy św. w słynnej katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odprawionej w intencji lekarzy przez arcybiskupa metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. To w tej katedrze w 1656 r. odbyły się pamiętne śluby króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców przy udziale pocztów sztandarowych NIL, Okręgowych Izb Lekarskich w Warszawie i na Śląsku, przy niedawno odsłoniętym pomniku (lipiec 2011 r.) na Wzgórzach Wuleckich, gdzie 26.07.1941 r. hitlerowcy zamordowali 140 polskich profesorów, a wśród nich m.in. wybitnego matematyka i premiera rządu II RP prof. Kazimierza Bartela. Po południu odbyło się uroczyste otwarcie obrad w pięknie wyremontowanej Operze Lwowskiej, pełnej wspaniałych polskich pamiątek.

W drugim dniu spotkania w Domu Twórczości Młodzieżowej obrady toczyły się w dwu sesjach: medycznej i historycznej. W godzinach wieczornych, w hotelu Lwów, gospodarze zorganizowali okolicznościowy bankiet. Ostatni dzień spotkania – sobota, poświęcony był zwiedzaniu wspaniałych zabytków Lwowa.

Jerzy Jakubowicz