Wydajmy te pieniądze!

MEDICUS 11/2011

Na profilaktykę czeka jeszcze 5 mln zł

Wydajmy te pieniądze!

Ponad 9 mln zł przeznaczył Lubelski OW NFZ na sfinansowanie badań profilaktycznych w 2011 roku. Niestety, wiele wskazuje na to, że spora część tych środków wróci na koniec roku do centrali funduszu. Do września br. oddział sfinansował badania profilaktyczne na sumę 4 mln 180 tys zł.

– Do wykorzystania pozostało jeszcze ponad 5 mln zł – informuje Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ i zaznacza, że generalnie pieniędzy na profilaktykę w bieżącym roku jest więcej. – Należy doliczyć jeszcze pieniądze, jakimi dysponują poz (na profilaktykę chorób układu krążenia oraz profilaktykę gruźlicy) i specjalistyka (program wczesnego wykrywania jaskry).

W 2011 roku mieszkańcy Lubelszczyzny – w określonych grupach wiekowych i spełniający konkretne kryteria – mogą skorzystać z siedmiu programów profilaktycznych realizowanych pod hasłem „Cztery pory roku dla zdrowia”. Dotyczą badań w kierunku raka szyjki macicy; raka piersi; chorób układu krążenia; chorób odtytoniowych „Palenie jest uleczalne” (w tym także POCHP), gruźlicy, wczesnego wykrywania jaskry, a także z programu badań prenatalnych.

– Z tej puli tylko badania prenatalne wykonano na „przyzwoitym” poziomie 85 proc. Ten program cieszył się zdecydowanie najwyższym zainteresowaniem, skorzystało z niego ponad 600 pacjentek – informuje Bartoszek. – Gorzej wypadły badania w kierunku profilaktyki raka piersi – przebadano 29 tysięcy kobiet, a z ponad 5 mln zł, jakie na te badania przeznaczono do wydania, pozostało jeszcze 3 mln 100 tys. zł!

Najgorzej jednak wypadł program profilaktyki chorób odtytoniowych – wykonanie na poziomie niespełna 9 proc. (przebadano tylko 185 osób). – Szkoda, bo obturacyjna choroba płuc to schorzenie przewlekłe, na które zwykle zapadają palacze i to oni powinni w pierwszej kolejności skorzystać ze spirometrii – zaznacza Bartoszek. – Program jest adresowany do osób w wieku 40-65 lat, które palą papierosy. Wystarczy, aby zgłosiły się do swojego lekarza rodzinnego, który wykona badanie spirometryczne. Lekarze też mogą wyjść z inicjatywą i zaproponować to badanie, w końcu najlepiej znają swoich pacjentów.

Całkowitą klęską okazały się też badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku zainteresowanie tymi badaniami było zerowe – W tym czasie nikt nie został przebadany. Nie wiemy zupełnie, dlaczego tak się dzieje. To program ogólnopolski, przygotowany przez centralę funduszu. Dotyczy osób w wieku powyżej 35. roku życia i, co ważne, badania pod kątem jaskry mogą być wykonywane dodatkowo w trakcie porady okulistycznej realizowanej z innych przyczyn lub jako jedyny cel porady – podkreśla Małgorzata Bartoszek. – Środki finansowe na wykonywanie tych badań ujęte są w ogólnej puli przeznaczonej na poradnie jaskrowe.

Na terenie województwa lubelskiego świadczenia te wykonywane są przez 10 placówek mających kontrakt z NFZ; w samym Lublinie przez dwie: poradnię przy ul. Chmielnej i poradnię przy ul. Niecałej.

Dlaczego tak mało osób korzysta z programów profilaktycznych?

Małgorzata Bartoszek: – Lubelski Oddział NFZ promuje profilaktyczne programy na swojej stronie internetowej: www.nfz-lublin.pl. Zamieszczone informacje obejmują: wykaz programów i cel ich realizacji z wyjaśnieniem do kogo program jest skierowany, zasady udzielania świadczeń oraz wykaz placówek, które na terenie województwa lubelskiego wykonują te badania. Zamieszczony jest również harmonogram pracy mammobusów.

Lubelski Oddział prowadzi wysyłkę ulotek promujących badania profilaktyczne dla kobiet w miejsca pobytów mammobusów.

We wszystkich placówkach Lubelskiego NFZ udostępniane są ulotki i plakaty informujące o programach profilaktycznych realizowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również bezpłatny Informator Lubelskiego OW NFZ.

Przygotowywane są do lokalnych mediów materiały prasowe dotyczące programów profilaktycznych celem ich promowania. Informacje o programach profilaktycznych można również uzyskać w punkcie informacyjnym w siedzibie Oddziału przy ul. Szkolnej 16, pod numerem tel. (81) 531-05-98 lub pod numerem infolinii: strefa numeracyjna lubelska: 19488, pozostałe strefy numeracyjne: 81 19488, telefony komórkowe: 8119488, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Informacje o możliwości skorzystania z programów profilaktycznych powinni przekazywać pacjentom świadczeniodawcy, którzy realizują je w ramach podpisanych umów z NFZ, gdyż jednym z elementów każdej porady jest edukacja zdrowotna.

Anna Augustowska