Lublin stolicą hematologii

MEDICUS 11/2011

Lublin stolicą hematologii

 Blisko 1200 osób: onkologów, internistów, transfuzjologów, genetyków i transplantologów uczestniczyło w XXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się we wrześniu w Lublinie.

Zjazdy krajowe PTHiT odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski. Lublin już drugi raz był organizatorem takiego spotkania – pierwszy raz w 1987 roku.

Tegoroczny, trwający trzy dni zjazd imponował rozmachem: uczestnicy mieli do wyboru aż 21 sesji plenarnych, także symultanicznych i satelitarnych i mogli wysłuchać aż 100 wykładowców z kraju i z zagranicy, wziąć udział w licznych sesjach plakatowych.

Zjazd otworzył prof. Andrzej Hellmann, prezes PTHiT, a inauguracyjny wykład wygłosił profesor John Barett z Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, który mówił o postępie w immunoterapii hematologicznej.

W czasie zjazdu przyznano nagrody Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Profesor Anna Dmoszyńska otrzymała godność Członka Honorowego PTHiT za wybitny wkład w rozwój hematologii polskiej, członkiem Honorowym PTHiT został także prof. Alain Berrebi z Izraela.

Tuż przed oficjalnym otwarciem konferencji odbyły się ważne spotkania. Na nadzwyczajnym zebraniu Polskiej Grupy Szpiczakowej, na które przybył prof. Andrzej Jakubowiak z Uniwersytetu Michigan, omawiano możliwości współpracy polsko-amerykańskiej. Z lekarzami z Klubu Młodego Hematologa spotkał się dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Zdrowia, Bogdan Szkup oraz prof. Maciej Żylicz prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Zjazdowi towarzyszyły też jubileuszowe uroczystości 60-lecia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W ostatnim dniu zjazdu odbyło się zebranie plenarne członków PTHiT, w czasie którego wybrano nowe władze. Na stanowisko prezesa wybrany został prof. Tadeusz Robak kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nowym redaktorem naczelnym Acta Hematologica Polonica został lublinianin dr hab. Krzysztof Giannopoulos.

Za dwa lata, w 2013 roku pod kierownictwem naukowym prof. Mieczysława Komarnickiego odbędzie się XXV Zjazd PTHiT. Tym razem hematolodzy spotkają się w Poznaniu.

aa