Archiwum: Listopad 2011

Cieszył nas tylko dzień wypłaty

MEDICUS 11/2011 Cieszył nas tylko dzień wypłaty Małżeństwo – Ewę i Piotra Banasiów po powrocie z pracy w Danii odwiedził w Krośnie Marek Stankiewicz   • Z oficjalnych prognoz wynika, że w ciągu następnych 10 lat w Danii zabraknie około 2,5 tys. specjalistów, a Państwo wróciliście stamtąd po niemal

Działalność lecznicza – wg ustawy o działalności leczniczej

MEDCIUS 11/2011 Działalność lecznicza – wg ustawy o działalności leczniczej W przypadkua wykonywania działalności leczniczej przez lekarza w ramach nowego rodzaju praktyki lekarskiej, t.j. praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem1 – odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania

Schizofrenia to choroba mózgu

MEDICUS 11/2011 Schizofrenia to choroba mózgu z prof. Andrzejem Czernikiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska • Czy pamięta pan pierwszego pacjenta, u którego zdiagnozował pan schizofrenię? – Oczywiście, że pamiętam. Ta osoba jest zresztą od tamtej pory –

20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

MEDICUS 11/2011 20-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie 22 – 24 września 2011 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Stowarzyszenie liczy około 100 członków, a jego prezesem jest doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz. W uroczystościach brało udział około 300 gości, w tym wielu

Mamy dobre perspektywy

MEDICUS 11/2011 Mamy dobre perspektywy z prof. Jerzym Kowalczykiem, kierownikiem Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz   – Możemy powiedzieć, że ten lęk jest uzależniony u nas trochę kulturowo. W wielu innych krajach, m.in. Europy Zachodniej ludzie traktują chorobę nowotworową

Wydajmy te pieniądze!

MEDICUS 11/2011 Na profilaktykę czeka jeszcze 5 mln zł Wydajmy te pieniądze! Ponad 9 mln zł przeznaczył Lubelski OW NFZ na sfinansowanie badań profilaktycznych w 2011 roku. Niestety, wiele wskazuje na to, że spora część tych środków wróci na koniec roku do centrali

Lubelska hematologia ma 40 lat

MEDICUS 11/2011 Lubelska hematologia ma 40 lat Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia działalności lubelskiej Kliniki Hematoonkologii – jednej z pierwszych Polsce klinik o tej nazwie, które odbyły się w połowie września br., stały się wstępem XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który w dniach 16 – 18

Lublin stolicą hematologii

MEDICUS 11/2011 Lublin stolicą hematologii  Blisko 1200 osób: onkologów, internistów, transfuzjologów, genetyków i transplantologów uczestniczyło w XXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się we wrześniu w Lublinie. Zjazdy krajowe PTHiT odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski. Lublin już drugi

Medycyna na trolejbusach

MEDICUS 11/2011 Medycyna na trolejbusach z Marianem Wróblewskim, wiceprezesem Lubelskiej Izby Lekarskiej, członkiem Komisji Stomatologicznej NRL, rozmawia Jerzy Jakubowicz   • Przepisy dotyczące informacji oraz reklamy świadczonych usług medycznych są mało precyzyjne i wywołują wiele krytycznych uwag lekarzy. – Rzeczywiście tak jest, a

Diagnoza wstępna

MEDICUS 11/2011 Diagnoza wstępna Wykonujemy zawód zaufania publicznego, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania nie tylko prawa, lecz również, właściwych dla tego rodzaju służby publicznej, zasad etycznych. Zaliczenie do grupy tych zawodów było podstawą do utworzenia naszego samorządu zawodowego, któremu Konstytucja