Odeszli…

MEDICUS 10/2011

Odeszli…

Dr med. Lidia Perlińska-Sznejder (1929-2011)

 Dr Lidia Perlińska-Sznejder urodziła się 26 stycznia 1929 r. w rodzinie inteligenckiej o patriotycznych tradycjach. Jej ojciec w okresie międzywojennym był oficerem Wojska Polskiego.

W swoim rodzinnym Lublinie uczęszczała do szkoły Vetterów oraz ss Urszulanek. Podczas okupacji służyła w Szarych Szeregach. Po maturze podjęła studia na Wydziale Lekarskim UMCS w Lublinie. Podczas studiów pracowała w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej pod kierunkiem sławnego prof. Ludwika Flecka.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczęła pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych lubelskiej AM. Uzyskała I i II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych. Na podstawie rozprawy „Rola układu chłonnego nerek w patogenezie zespołu nerczycowego” uzyskała tytuł dr medycyny.

Po utworzeniu w 1970 roku Instytutu Chorób Wewnętrznych kierowała Kliniką Nefrologii. Od podstaw organizowała lubelską nefrologię i dializoterapię. Była wnikliwym badaczem, w pracach realizowała własne, oryginalne pomysły naukowe. Wiele lat pracowała nad zagadnieniem chorób infekcyjnych układu moczowego. Opublikowała szereg wartościowych prac z dziedziny nefrologii. Pierwsza w Polsce zastosowała leczenie immunosupresyjne (Nitrogranulogen) w zespole nerczycowym i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Zawsze kształtowała nasze postawy, uczyła rzetelnego wykonywania zawodu, szacunku dla pacjenta. Była wspaniałym lekarzem o ogromnej wiedzy i intuicji. Skromnym, bezinteresownym, uczciwym Człowiekiem o wielkim sercu i umyśle. Była wszechstronnie wykształconą humanistką i poetką. Nagradzana na ogólnopolskich konkursach poetyckich wydała drukiem 6 tomików wierszy.

Jej głęboka, dojrzała wiara prowadziła Ją przez życie i z tą wiarą przyjęła cierpienie.

Była kimś wyjątkowym. Kiedy nasze drogi zawodowe rozeszły się, pozostała trwała przyjaźń i przywiązanie. Odeszła od nas 27 stycznia 2011 r.

Lidziu, zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Przyjaciółki