Wyrok na szpitale spółki

MEDICUS 10/2011

Wyrok na szpitale spółki

 W chwili zamykania tego numeru „Medicusa” prasę obiegła wiadomość o kolejnych wyrokach sądów, podważających możliwość przekształcania SPZOZ-ów w spółki.

Jak pisała „GW”: „Samorząd nie może zmienić szpitala w spółkę ani go wydzierżawić, bo musi zapewnić mieszkańcom leczenie w publicznej placówce – takie wyroki zapadły już w kilku sądach”.

NSA, rozpatrując skargę „Solidarności” na prywatyzację szpitala w Blachowni orzekł, że uchwała miast w tej sprawie jest nieważna i nakazał przywrócić stan poprzedni. Podobne wyroki unieważniające uchwały o dzierżawie szpitali zapadły też w sprawie Tarnowskich Gór i Pszczyny. W sierpniu WSA uznał za nieważną uchwałę w sprawie komercjalizacji WSzS w Siedlcach.

Jak mówi sędzia Małgorzata Jarecka, rzeczniczka prasowa NSA w W-wie: „Sąd stwierdził brak jednoznacznej podstawy prawnej do prywatyzacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przekształceń polegających na utworzeniu przez województwo niepublicznego zakładu w miejsce publicznego”.

Te wyroki podważają wizję Ewy Kopacz, która w przekształceniach widzi sposób na wyciągnięcie szpitali z długów. Adam Kozierkiewicz – ekspert ochrony zdrowia uważa, że „winne są niejasne przepisy o zadaniach samorządów. Ustawa o działalności leczniczej tego problemu nie rozwiązuje. Można więc spodziewać się kolejnych podobnych wyroków”.          (p)