Archiwum: październik 2011

Toksyczni szefowie

MEDICUS 10/2011 Toksyczni szefowie  Już w XX wieku dowiedziono, że zadowoleni pracownicy lepiej wykonują swoje obowiązki, rzadziej chorują, mocniej identyfikują się z pracodawcą, a praca jest wartością samą w sobie. W przypadku pracowników nękanych spada jakość ich pracy, produktywność i osiągane wyniki. Jednym z powodów dyskomfortu odczuwanego

Zmiany w praktykach prywatnych

MEDICUS 10/2011 Komisja ds. Wykonywania Zawodu ORL Zmiany w praktykach prywatnych   Komisja ds. Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie Zespół Praktyk Prywatnych informuje, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła zmiany, dotyczące praktyk lekarskich oraz określiła ich formy. Lekarze mogą

Prawo dla medyków – Działalność lecznicza

MEDICUS 10/2011 Prawo dla medyków Działalność lecznicza   Ustawa o działalności leczniczej1, obowiązująca od 1 lipca 2011 r. stanowi systemową regulację, dotyczącą organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia. Zawiera kompleksowe zasady prowadzenia działalności leczniczej, obowiązujące wszystkie podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Najistotniejszą zmianą w nowym

Wyrok na szpitale spółki

MEDICUS 10/2011 Wyrok na szpitale spółki  W chwili zamykania tego numeru „Medicusa” prasę obiegła wiadomość o kolejnych wyrokach sądów, podważających możliwość przekształcania SPZOZ-ów w spółki. Jak pisała „GW”: „Samorząd nie może zmienić szpitala w spółkę ani go wydzierżawić, bo musi

Czekam na reformę umysłów

MEDICUS 10/2011 Czekam na reformę umysłów  z Tomaszem Pękalskim – członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego rozmawia Maria Przesmycka   • Ministerstwo zdrowia zakłada, że do końca 2013 roku 40% SPZOZ-ów przekształci się w spółki prawa handlowego. Jak ustawa o działalności leczniczej zmieni szpitale Lubelszczyzny?

Gaudeamus z wyzwaniami

MEDICUS 10/2011 Gaudeamus z wyzwaniami z prof. Andrzejem Książkiem – rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozmawia Maria Przesmycka   • W nowy rok akademicki uczelnia wchodzi w zasadniczo zmienionych uwarunkowaniach prawnych. Trzy nowe ustawy: o zawodzie lekarza, o szkolnictwie wyższym i o działalności leczniczej stawiają nowe wyzwania i dylematy.

Diagnoza wstępna

MEDICUS 10/2011 Diagnoza wstępna Naturalne jest poszukiwanie i dążenie do najwyższej jakości rezultatów naszej pracy, nabywanych rzeczy, poszukiwanie tej jakości w otaczającej nas kulturze, sztuce, a w zasadzie we wszystkich dziedzinach naszego funkcjonowania, których nie sposób wyliczyć. Większości utkwi w pamięci małe, stare miasteczko