87 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

MEDIUCS 8-9/2011

87 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

 W dniach 21 – 22 maja br. odbyła się doroczna pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę pod znakiem dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. Rozpoczęła się od apelu jasnogórskiego o godz. 21.00. Rozważaniom i modlitwie przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia. W rozważaniach o charakterze religijnym zostały podjęte aktualne kwestie społeczne i etyczne, będące przedmiotem troski o autonomię praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i aptekarskiej. Szczególnie mocno wybrzmiały słowa upomnienia o wolność sumienia aptekarzy, odmawiających rozprowadzania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.

Po apelu jasnogórskim odbyła się Droga Krzyżowa. Rozważania przygotował ks. Wojciech Iwanicki, duszpasterz diecezjalny Służby Zdrowia z Lublina. Treść rozważań została oparta na tekstach Jana Pawła II oraz na duchowości chrześcijańskiego cierpienia. Myśli zawarte w rozważaniach mocno poruszyły uczestników Drogi Krzyżowej. Jej tekst został zamieszczony na stronie KDSZ.

O godz. 23.15 została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Służby Zdrowia. Przewodniczył jej ks. Paweł Sudowski, diecezjalny duszpasterz z Łodzi. Homilię wygłosił Dyrektor Krajowy DSZ ks. Stanisław Warzeszak. W homilii ukazał dramat ludzkiego istnienia w doświadczeniu cierpienia fizycznego i duchowego. Punktem odniesienia dla rozważań uczynił życie i dzieło bł. Jana Pawła II. Podkreślił, że w życiu bł. Jana Pawła nie cierpienie jako takie, lecz miłość, która towarzyszyła cierpieniu, miała wartość uświęcającą.

Po mszy św. miało miejsce czuwanie przed obrazem jasnogórskim. Prowadziła je młodzież z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem Karoliny Skórki, tegorocznej absolwentki uczelni.

O godz. 9.00 pielgrzymi wypełnili po brzegi aulę Ojca Kordeckiego, by odmówić modlitwę poranną i wysłuchać konferencji prof. dr hab. Jerzego Jurkiewicza. Temat konferencji brzmiał: Lekarz i pielęgniarka wobec ludzkiego cierpienia.

Msza św. o godz. 11.00 na szczycie jasnogórskim była centralnym punktem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Przewodniczył jej bp Stefan Regmunt. Homilię wygłosił bp świdnicki Ignacy Dec. W homilii zwrócił uwagę na wartość ludzkiego życia, które zobowiązuje człowieka do poszanowania i ochrony. Podkreślił konieczność nie tylko troski medycyny o zdrowie człowieka, lecz także o zdrowy umysł, zdrową myśl, wolną od ideologii, która zawsze jest wrogiem prawdziwego dobra człowieka. Pod koniec mszy św. dr Wanda Terlecka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, złożyła akt zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej całej polskiej Służby Zdrowia. Oprawę liturgiczną przygotowało duszpasterstwo Służby Zdrowia z Lublina pod kierunkiem ks. Wojciecha Iwanickiego.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu pielgrzymki, a szczególnie osobom zaangażowanym w Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej. Informacje o działalności naszego Duszpasterstwa znajdą Państwo na stronie www.dsz.oil.lublin.pl

ks. Krzysztof Tabath i ks. Wojciech Iwanicki