I ty możesz pomóc choremu dziecku

MEDICUS 8-9/2011

I ty możesz pomóc choremu dziecku

z Bogdanem Walko, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół DSK „I ty możesz pomóc choremu dziecku” rozmawia Jerzy Jakubowicz

• Kiedy powstało stowarzyszenie i jakie są jego cele?

– Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2004 r. z inicjatywy 21 członków-założycieli i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest wspieranie DSK w pozyskiwaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.

 

• Z jakich środków te zadania są realizowane?

– Środki finansowe pochodzą z dwóch głównych źródeł: z organizacji bali charytatywnych i aukcji obrazów w czasie tych imprez oraz 1% podatku od dochodów osobistych, z darowizn od firm i instytucji.

 

• Ile pieniędzy zdołano dotychczas zebrać?

– W okresie 7 lat swojej działalności Stowarzyszenie przekazało dary w postaci sprzętu i aparatury medycznej na rzecz DSK w kwocie 681 tys. zł.

 

• Kto w tym roku został obdarowany i na jakie konto można wpłacać darowizny?

– Zarząd Stowarzyszenia, wspólnie z dyrekcją DSK ustalił, jaki sprzęt i aparatura są w chwili obecnej najpotrzebniejsze. Na ten cel w pierwszym półroczu 2011 r. zebrano ponad 161 tys. zł. Prosty, ale niezbędny sprzęt przekazano 19 klinikom DSK.

Niech zakupiony przez stowarzyszenie sprzęt i aparatura, wręczony w wigilię Dnia Dziecka, dobrze służą małym pacjentom leczonym w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Wszystkim chętnym, którzy z potrzeby serca chcą na ten piękny cel przekazać środki finansowe, podaję numer konta:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół DSK
p.n. „I Ty możesz pomóc
choremu dziecku”
Kredyt Bank S.A. o/Lublin
Nr konta 81 1500 1520 1215 2005 3834 0000