Rodacy i goście ze Wschodu

MEDICUS 8-9/2011

Rodacy i goście ze Wschodu

12 lipca 2011 r. na zaproszenie prezesa LIL Janusza Spustka w siedzibie Izby Lekarskiej gościli rodacy i goście ze Wschodu. Przybyli na zaproszenie Lubelskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. W czasie 10-dniowego pobytu w Lublinie mieli okazję zapoznać się z pracą w naszych szpitalach, pogłębić znajomość języka polskiego (z reguły słabą), a także historii Polski. Dzięki życzliwości kierowników klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w czasie codziennych zajęć zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej medycyny. Organizatorzy starali się przekazać lekarzom ze Wschodu najlepsze tradycje polskiej medycyny, zasady etyki lekarskiej, a szczególnie właściwego kontaktu lekarza z chorym, zaznajomić z nowoczesnymi procedurami

Tę piękną akcję rozpoczęła w 1992 r. nieodżałowana śp. dr Helena Gulanowska. Obecnie jej pracę kontynuuje Dariusz Śladecki, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. Jak podkreślił, skromniejsze środki zmusiły do skrócenia czasu pobytu gości w Polsce i przyjęcia mniejszej liczby osób.

W grupie 20 osób podejmowanych przez prezesa i prezydium ORL większość stanowili lekarze, głównie z Białorusi (Mińsk) i Ukrainy (Żytomierz), a jedna lekarka przybyła z Gruzji. Po raz pierwszy od 10 lat do Lublina przyjechali też stomatolodzy. Duże trudności ze strony tamtejszych władz w przyjeździe do Polski napotykają lekarze z Białorusi. Nie pomaga, a wręcz szkodzi posiadanie Karty Polaka.

Prezes LIL i członkowie prezydium zapoznali naszych gości z zasadami działania samorządu lekarskiego w Polsce. Spotkanie w Izbie przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze. Podkreślano, że LIL od lat utrzymuje kontakty z ośrodkami polonijnymi za wschodnią granicą. Na zakończenie spotkania każdy z gości otrzymał książkę pt. Kompendium z chorób wewnętrznych 2011 r.

Jerzy Jakubowicz