Uczyć się od najlepszych

MEDICUS 8-9/2011

Kurs Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Układu Pokarmowego w Lublinie

Uczyć się od najlepszych

 

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Układu Pokarmowego (European Digestive Surgery; EDS) promuje medycynę opartą na dowodach (evidence based medicine; EBM) wśród chirurgów krajów europejskich. Cel ten realizuje poprzez coroczną organizację kursów podyplomowych, które dotychczas odbyły się w Kownie, Belgradzie, Cluj-Napoca. W dniach 24 – 26 listopada 2011 r. podyplomowy kurs pt. Advances in Gastro-Intestinal Surgery odbędzie się w Lublinie.

Kurs adresowany jest do chirurgów z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech i Mołdawii. Lublin jest położony idealnie, aby potencjalni uczestnicy mogli przybyć bez konieczności dalekiej podróży. Jak mówi prof. Wojciech Polkowski: „Prezydent EDS, prof. Jan van Lanschot zaproponował mi podjęcie tego przedsięwzięcia. Dodam, że prezentowanie wyników osiągnięć naszej Kliniki na forum międzynarodowym (na kongresach towarzystw europejskich, nie tylko EDS, ale także European Society of Surgical Oncology czy European Pancreatic Club) miało istotne znaczenie dla wyboru Lublina jako prężnego ośrodka akademickiego”. Profesor we współpracy z MSZ i Wspólnotą Polską podjął starania, aby umożliwić jak najszerszy udział w kursie polskich lekarzy ze Wschodu.

Zasadą kursu jest, że jego wykładowcami są zarówno członkowie Rady EDS (zwykle z krajów zachodniej Europy), jak i, w równych proporcjach, autorytety w dziedzinie chirurgii układu pokarmowego z kraju, w którym odbywa się kurs – w tym przypadku z Polski. Lista wykładowców jest naprawdę imponująca, ich nazwiska są w kraju dobrze znane i nie trzeba ich przedstawiać. Lublin reprezentują prof. Wojciech Polkowski i prof. Grzegorz Wallner.

Prof. Helmut Friess, sekretarz EDS i dyrektor Kliniki Chirurgii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technicznego w Monachium, jest przewodniczącym komitetu naukowego kursu. Kurs rozpoczyna się warsztatami EBM, które prowadzić będą dwaj wykładowcy z Niemiec, Holender oraz Serb. Kilku wykładowców z Grecji skoncentruje się na specyfice leczenia operacyjnego raka jelita grubego, otyłości i wyborze operacji w przewlekłym zapaleniu trzustki. Centrum chirurgii wątroby w Belgradzie reprezentować będzie M. Milicevic (tytuł wykładu: Liver surgery in altered parenchyma). W sesji video film o chirurgii guzów (Klatskina) wnęki wątroby przedstawi M. Osman z Uniwersytetu Menoufiyea w Egipcie. O chirurgii trzustki będą wykładać S. Barbu z Cluj-Napoca oraz G. Barauskas z Kowna. Film o technice zespoleń trzustkowych po operacji Whipple’a zaprezentuje R. Salvia z Werony. Kluczowe etapy operacji wycięcia głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy przedstawi w sesji video H. Friess, który uczył się od swojego mistrza i autora tego sposobu operacji – Hansa Begera na Uniwersytecie w Ulm. O kolejności leczenia ogniska pierwotnego i przerzutów raka jelita grubego do wątroby będzie mówił B. Gloor z Berna w Szwajcarii. Na temat aktualnych wskazań do leczenia chirurgicznego ostrego zapalenia trzustki będzie wykładał R. Sutton z Liverpool.

W programie znajdą się sesje poświęcone chirurgii górnego odcinka układu pokarmowego, wątroby, trzustki i dróg żółciowych, a także jelita grubego. Wielu wykładowców skoncentruje się na praktyce chirurgii laparoskopowej. Szerokie spektrum omawianych zagadnień stwarza niezwykłą szansę na pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie chirurgii układu pokarmowego. Szczegóły programu naukowego znajdują się na stronie internetowej: www.eds-lublin2011.skolamed.pl.

Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany tematem lekarz. Podobnie jak w ubiegłych latach, organizatorzy oferują specjalne opłaty rejestracyjne (30 euro) dla członków EDS. Uczestnicy kursu mogą liczyć na dwadzieścia dotacji EDS na podróż do Lublina w wysokości 250 euro oraz 3 lata bezpłatnego członkostwa EDS (z bezpłatnym dostępem on-line do czasopisma Digestive Surgery). Szczegóły i formularze składania wniosków znajdują się na stronie www.edsurgery.org oraz www.eds-lublin2011.skolamed.pl. Na stronie internetowej kursu można już złożyć zgłoszenie, którego termin upływa 31 października. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz potwierdzenie otrzymania europejskich punktów edukacyjnych (CME). Warto więc zostać członkiem EDS, uczestnicząc w listopadowym kursie w Lublinie.

Jerzy Jakubowicz