Swą kreatywność pokazali w Lublinie

MEDICUS 8-9/2011

Swą kreatywność pokazali w Lublinie

 – Chcieliśmy zorganizować spotkanie, w którym do wspólnej dyskusji zasiądą specjaliści z różnych dziedzin oraz doktoranci, prowadzący badania z pogranicza medycyny. Konferencja miała być okazją dla doktorantów ze wszystkich polskich uniwersytetów do podzielenia się doświadczeniami z prowadzonych projektów – mówiła Karolina Kosek-Hoehne, lekarz dentysta, przewodnicząca Rady Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która wymyśliła i zorganizowała w Lublinie pierwszą tego typu w kraju, ogólnopolską konferencję: „Kreatywny Wschód – doktoranci dla nauki”.

Spotkanie, w którym czynny udział wzięło 56 młodych naukowców (wszystkich było 65) z wielu polskich uczelni, odbyło się w dniach 20 – 22 maja w Lublinie.

– Organizując konferencję pragnęliśmy stworzyć dobre warunki do nawiązywania znajomości, które, mamy nadzieję, zaowocują interdyscyplinarnymi, a może nawet międzyuczelnianymi badaniami. Poza tym młodzi ludzie mogli tu się sprawdzić jako mówcy i osoby kompetentne w swoich dziedzinach, nabrać pewności przed wystąpieniami publicznymi. Cieszę się, że pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem koleżanek i kolegów, że tyle osób przybyło do Lublina .

Konferencja została podzielona na kilka sesji: medyczną, stomatologiczną, farmaceutyczną, a także sesję life science i sesję posterową. Każdą sesję (z wyjątkiem posterowej) poprzedzał wykład inauguracyjny, wygłoszony przez lubelskich naukowców: prof. Jacka Rolińskiego, prof. Marię Mielnik-Błaszczak, dr Wirginię Kukułę-Koch, która zastąpiła prof. Kazimierza Głowniaka; sesję life science poprzedził wykład dr. hab. Pawła Krawczyka.

Za swoje prace w poszczególnych sesjach doktoranci otrzymywali nagrody i wyróżnienia. W sesji medycznej pierwsze miejsce przyznano lubliniance Karolinie Olszewskiej-Bożek, która przedstawiła wyniki badań, w czasie których oceniała wybrane parametry immunologiczne i hematologiczne u osób z wtórną asplenią. Jednym z wyróżnionych w sesji medycznej był Maciej Nowacki, reprezentujący Zakład Inżynierii Tkankowej z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. – Przedstawiłem pracę zatytułowaną „Nowoczesne biomateriały jako opatrunki hemostatyczne i onkostatyczne w chirurgii oszczędzającej miąższ nerki, model zwierzęcy – doniesienie wstępne”. Cieszę się, że moje wystąpienie zostało dostrzeżone i wyróżnione w Lublinie. Myślę, że badania, które prowadzę, są bardzo interesujące, bo zabiegi oszczędzające stają się coraz częściej metodą pierwszego wyboru w chirurgii onkologicznej. Do najczęstszych problemów takich zabiegów w chirurgii oszczędzającej miąższ nerki zalicza się śródzabiegowe i pooperacyjne krwawienie, a także możliwość pojawienia się wznowy nowotworu. Celem mojej pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowoczesnych biomateriałów jako opatrunków wykazujących właściwości hemostatyczne i onkostatyczne.

W sesji stomatologicznej pierwsze miejsce otrzymała doktorantka z Collegium Medicum UJ w Krakowie, Wioletta Bereziewicz (rozmowa z autorką pracy o zastosowaniu programu muzycznego u pacjentów stomatologicznych z lękiem antypacyjnym poniżej).

Także doktorantka UJ, Magdalena Kurnik otrzymała pierwsze miejsce w sesji farmaceutycznej. Autorka skupiła się na badaniach, które w przyszłości mogą pomóc leczyć ludzi z chorobą Parkinsona, przedstawionych w wystąpieniu: Wpływ egzogennego salsolinolu na neurony splotów śródmięśniowych w przewodzie pokarmowym szczura.

Pierwsze miejsce w sesji life science otrzymała Izabela Tkacz z UM w Lublinie za analizę świadomości mieszkanek województwa lubelskiego na temat szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Dane do pracy zebrała za pomocą anonimowej ankiety, przeprowadzonej wśród 180 kobiet mieszkających w województwie lubelskim. Jak wykazała autorka, wiedza na temat szczepionki, mogącej uchronić kobiety przed rakiem szyjki macicy jest niedostateczna.

Cieszącą się ogromnym zainteresowaniem uczestników sesję posterową – ponad 20 prezentacji – wygrała Agata Kryczyk z UJ. Zaprezentowała ocenę procesu wiązania związku DL76 – to nowy związek należący do grupy nieimidazolowychantagonistów receptora histaminowego H3 – z albuminą techniką dializy równowagowej. Dwa wyróżnienia w tej sesji zdobyli reprezentanci Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy: Jakub Nowak, reprezentujący Katedrę i Zakład Histologii i Embriologii za pracę zatytułowaną Ocena wpływu kotyniny na proliferację komórek linii CHO AA8 przy użyciu RTCA DP Excelligence System (Roche-Applied Science) i Ewelina Kijewska za pracę zatytułowaną Kura – alternatywa w produkcji interferonu”.

Profesor Sylwia Fidecka, wieloletni kierownik studiów doktoranckich na lubelskim Uniwersytecie Medycznym mówi: – Jestem bardzo zadowolona, że ta konferencja odbyła się w Lublinie i że jej pomysłodawczynią i siłą sprawczą jest młoda i utalentowana doktorantka naszej uczelni Karolina Kosek-Hoehne. Z prawdziwą przyjemnością przysłuchiwałam się wystąpieniom licznej grupy młodych naukowców, stojących dopiero u progu swej kariery. Cieszę się, że zaprezentowali wielką pasję, bo to podstawa w pracy każdego badacza. Bardzo mnie teraz intryguje, jak dalej potoczą się ich losy, co zrobią z już wykonanymi badaniami, czy pójdą dalej za nimi, czy też znajdą inne obszary do badań? Poza tym jestem przekonana, że takie wystąpienia, publiczne prezentowanie wyników swojej pracy, to bezcenne doświadczenie, które bardzo się przydaje już w czasie obrony pracy doktorskiej. Mam nadzieję, że tegoroczna konferencja będzie początkiem cyklu, dobrą tradycją na naszej uczelni a być może pomysł podchwycą także inni?

Jak podkreślali uczestnicy konferencja i przysłuchujący się ich wystąpieniom lubelscy naukowcy, konferencja dała młodym badaczom szansę na sprawdzenie siebie i stała się okazją do stworzenia platformy wymiany myśli, pomysłów i doświadczeń. Wszystkich cieszyła różnorodność i bogactwo przedstawianych tematów, doceniono też sesję life science, która pozwoliła na zaprezentowanie prac przygotowanych przez doktorantów zajmujących się np. biotechnologią, bioinżynierią czy chemią, ale także socjologią i psychologią.

Anna Augustowska