Homeopaci kontratakują

MEDICUS 8-9/2011

Homeopaci kontratakują

 25 lipca br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał głośną już decyzję, w której uznał, że negatywne opinie samorządu lekarskiego, odnoszące się do produktów homeopatycznych, naruszyły przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał NIL wpłacić do budżetu karę w wysokości blisko 50 tys. złotych.

 Według UOKiK, Naczelna Rada Lekarska, oceniając krytycznie produkty homeopatyczne i grożąc lekarzom postępowaniem dyscyplinarnym za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych, dostępnych wyłącznie na receptę, ogranicza dostęp do rynku przedsiębiorcom, sprzedającym te preparaty, a tym samym ich dostępność dla pacjentów. Decyzja jest kuriozalna nie tylko dla lekarzy. Jak napisała w „Newsweeku” Dorota Romanowska, „idąc tym tokiem myślenia, należałoby także zakazać lekarzom wypowiadać się przeciwko paleniu papierosów czy jedzeniu tłustych produktów. Gdy przekonują bowiem o ich szkodliwym wpływie na zdrowie, bez wątpienia także utrudniają ich wytwórcom prowadzenie interesów”. NIL naturalnie będzie się odwoływała od tej decyzji, zapowiada także wszczęcie działań na rzecz zmian w prawie unijnym, by rejestracja produktów homeopatycznych nie była tak prosta jak dotychczas.

W lipcu i sierpniu w prasie i na forach internetowych odżyła gorąca dyskusja o homeopatii.

My szczególnie polecamy lekturę na ten temat ostatnich tekstów prof. Andrzeja Gregosiewicza: „Homeopatia państwowa” i „List otwarty do ministra zdrowia RP” (ze względu na objętość nie możemy wydrukować ich w „Medicusie”), od lat obnażającego istotę zjawiska zwanego homeopatią, na stronie www.racjonalista.pl.         (p)