Komunikat Rzecznika Praw Lekarza LIL

MEDICUS 8-9/2011

Komunikat Rzecznika Praw Lekarza LIL

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, proszę o nadsyłanie informacji, czy otrzymaliście pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące przekroczenia limitów na recepty refundowane. Jeśli tak, to czy macie Państwo wiadomości o tzw. limitach, czy NFZ występuje o zwrot kwot, o które limit został przekroczony? Uważam, że takie działanie Narodowego Funduszu Zdrowia może spowodować naruszenie przez lekarzy art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. Nr 136, poz. 857), tj. m.in. obowiązku wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej i może powodować negatywne skutki dla pacjentów. Informacje proszę przesyłać pod adres: biuro@oil.lublin.pl

 

dr n. med. Jacek Niezabitowski
Rzecznik Praw Lekarza
Lubelskiej Izby Lekarskiej