Kobiety z umysłami na medal

MEDICUS 8-9/2011

Kobiety z umysłami na medal

 W roku 2011 – Roku Marii Skłodowskiej-Curie (setna rocznica przyznania Nagrody Nobla naszej rodaczce) – wojewoda lubelski Genowefa Tokarska wyróżniła pięć kobiet-naukowców z lubelskich uczelni. Wśród nich znalazła się lekarka, prof. Anna Dmoszyńska, kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie uroczystego spotkania, które odbyło się w czerwcu, wojewoda wręczyła Medale Wojewody Lubelskiego przedstawicielkom środowiska akademickiego, których wysiłek naukowy, praca badawcza służą nie tylko rozwojowi nauki, ale przede wszystkim ludziom.

Wśród odznaczonych, obok prof. Dmoszyńskiej znalazły się także: dr hab. Małgorzata Grabarczyk z Zakładu Chemii Analitycznej UMCS; prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, kierownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego; prof. dr hab. Zofia Stępniewska, kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej KUL i prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, dyrektor Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej.

Natomiast w czasie majowego, II Kongresu Kobiet Lubelszczyzny, który odbywał się pod hasłem: „Jestem kobietą: Mogę… Chcę… Muszę…” uhonorowano cztery kobiety z naszego regionu, aktywne w obszarze polityki, sfery publicznej, biznesu oraz nauki. Statuetkę „Kobieta Lubelszczyzny” w kategorii nauka otrzymała prof. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która ze swym zespołem wynalazła biomateriał do wypełniania ubytków kostnych o właściwościach zbliżonych do naturalnych kości człowieka. Pozostałe laureatki to: w kategorii „Biznes” – Zofia Żuk, prezes spółki Łuksja w Łukowie, autorka programu wspierającego kobiety w ciąży i młode matki; w kategorii „Działalność społeczna” – Anna Nawrot, założycielka Galerii Białej, mecenas młodych adeptów sztuki, a w kategorii „Działalność publiczna” – Elżbieta Kucharska, radna Zamościa, założycielka Stowarzyszenia Pomocy Sierotom.       aa