Archiwum: Sierpień 2011

Mamy fachowców, aparaturę, pacjentki – czekamy na lepszy kontrakt

MEDICUS 8-9/2011 Mamy fachowców, aparaturę, pacjentki  – czekamy na lepszy kontrakt z dr hab. Barbarą Madej-Czerwonką, ordynatorem Oddziału Chirurgii Piersi Woj. Szpitala Specjalistycznego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz   • 7 czerwca 2011 r. w szpitalu przy al. Kraśnickiej nastąpiło uroczyste otwarcie

Szukam pracy z wyzwaniami!

MEDICUS 8-9/2011 Specjalista 2011 Szukam pracy z wyzwaniami!   Lekarka z Lublina, Iwona Żarnowska, znalazła się w gronie 47 lekarzy z Polski, którzy z najlepszym wynikiem zdali w wiosennej sesji Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. W tej elitarnej grupie doktor Żarnowska była jedyną przedstawicielką z Lubelszczyzny. We wspaniałym stylu zdobyła

Zespół stopy cukrzycowej

MEDICUS 8-9/2011 Zespół stopy cukrzycowej z dr hab. Grzegorzem Dzidą, konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii rozmawia Marek Derkacz   • Kiedy możemy mówić o zespole stopy cukrzycowej (zsc)? Czy zwykłe zaczerwienienie skóry stopy u pacjenta z cukrzycą można już zakwalifikować jako zsc? – Definicja mówi, że zespół stopy cukrzycowej

Uczyć się od najlepszych

MEDICUS 8-9/2011 Kurs Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Układu Pokarmowego w Lublinie Uczyć się od najlepszych   Europejskie Towarzystwo Chirurgii Układu Pokarmowego (European Digestive Surgery; EDS) promuje medycynę opartą na dowodach (evidence based medicine; EBM) wśród chirurgów krajów europejskich. Cel ten realizuje poprzez

Psychologia pomaga lekarzom

MEDICUS 8-9/2011 Psychologia pomaga lekarzom  z prof. Stanisławą Steuden, kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej KUL rozmawia Anna Augustowska   • Czy ciało można leczyć z pominięciem psychiki pacjenta? – W podejściu do człowieka chorego, ale także zdrowego, do którego kierowane są przecież różne akcje

Nie drżyj na fotelu – słuchaj muzyki!

MEDICUS 8-9/2011 Nie drżyj na fotelu – słuchaj muzyki! z Wiolettą Bereziewicz, asystentem naukowo-dydaktycznym z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej w Katedrze Ortodoncji ISCM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozmawia Anna Augustowska   • Lęk przed leczeniem stomatologicznym to jeden z czterech najbardziej rozpowszechnionych lęków. Skąd się bierze?

Swą kreatywność pokazali w Lublinie

MEDICUS 8-9/2011 Swą kreatywność pokazali w Lublinie  – Chcieliśmy zorganizować spotkanie, w którym do wspólnej dyskusji zasiądą specjaliści z różnych dziedzin oraz doktoranci, prowadzący badania z pogranicza medycyny. Konferencja miała być okazją dla doktorantów ze wszystkich polskich uniwersytetów do podzielenia się doświadczeniami z

Zasady wystawiania recept

MEDICUS 8-9/2011 Zasady wystawiania recept Zasady prawidłowego wystawiania recept były wielokrotnie omawiane w „Medicusie”. Jednak w związku z nadal powtarzającymi się błędami przy ich wystawianiu przypominamy o nich ponownie. W celu uniknięcia problemów z realizacją recepty przez pacjenta w aptece musi ona być przez lekarza przede

Specjalistyka na nowych zasadach

MEDICUS 8-9/2011 Specjalistyka na nowych zasadach  z Markiem Kokoszką, zastępcą dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału NFZ rozmawia Jerzy Jakubowicz   • Na czym polegają zmiany w zasadach punktacji porad specjalistycznych? – Wprowadzenie jednolitych grup świadczeń specjalistycznych spowodowało zmiany w sposobie ich ewidencji i rozliczania. Pacjent,

Homeopaci kontratakują

MEDICUS 8-9/2011 Homeopaci kontratakują  25 lipca br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał głośną już decyzję, w której uznał, że negatywne opinie samorządu lekarskiego, odnoszące się do produktów homeopatycznych, naruszyły przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał NIL